Una xifra fonamental de l'administració municipal és la que correspon a l'amortització d'interessos i del capital que ha aconseguit de les entitats financeres. És l'altra cara de la inversió i l'Ajuntament de Manresa, en els darrers deu anys, ha pagat als bancs prop de cent milions d'euros.

Concretament ha tornat més de 76 milions d'euros de capital des del 2010 al què cal sumar més de vint milions d'euros corresponents a interessos.

Entre una cosa i altra són 96,4 milions d'euros, dels quals 76,2 d'amortització de préstecs i 20,2 d'interessos.

Estem parlant de dedicar a l'entorn de deu milions d'euros, i en ocasions més, d'un pressupost municipal que destina una quantitat inferior a inversió.

Per exemple, l'any passat el pressupost dedicat a inversió va ser de 9,3 milions d'euros mentre que es va pagar a entitats financeres 9,9 milions, 9,1 milions d'amortització i vuit-cents mil euros d'interessos.

Però hi ha diferències superiors, el 2012 el pressupost d'inversió anunciat va ser de 6,7 milions i van anar a parar als bancs 11,5 milions, 8,9 de capital i 2,6 d'interessos.

Són, precisament, els interessos els que fan més mal tant a les finances municipals com a les familiars, perquè representen un cost extra a canvi dels diners que faciliten les entitats financeres. D'altra banda, sense els préstecs no es podrien fer la majoria de les inversions i permeten retornar-los gradualment o refinançar-los, així que fan possible actuacions que sense aquestes injeccions de capital no serien possibles.

El volum dels interessos va arribar al seu sostre, pel que fa a l'Ajuntament de Manresa els anys 2008 i 2010. Cadascun d'aquests exercicis es va pagar 3,5 milions d'euros en interessos.

Aquesta xifra va començar a baixar a partir del 2011 i va continuar baixant fins que l'any passat ja no es comptaven per milions sinó que van ser 800.000 euros.

La reducció del volum d'interessos és una bona notícia comptable i, a més, l'Ajuntament de Manresa l'ha dut a terme mentre mantenia un alt nivell de devolució de capital. La xifra rècord va ser els 9,8 milions del 2018, però el 2012 ja van ser 8,9 milions.