? Les altres dues conferències del cicle estan protagonitzades per Ricard Jorba, gerent del Consorci del Bages per la Gestió de Residus, i Frederic Clarens, director de la Unitat de Residus, Energia i Impacte Ambiental dins l'àrea de Sostenibilitat d'Eurecat. El 15 de desembre, Jorba parlarà de «Simbiosi industrial en el marc de l'economia circular». Ricard Jorba explicarà com el model econòmic actual està centrat a corregir l'emissió de C02, el malbaratament de recursos i la sobreproducció de serveis i productes. Des del seu punt de vista, si es comença a adoptar el model d'economia circular es pot arribar a zero emissions de C02, a zero residus i malbaratament i, de retruc,potenciar la creativitat humana.

El 26 de gener, Clarens tractarà de «Les energies renovables com a eix central de la descarbonització de la societat». Clarens descriurà breument els principals factors que fan necessària aquesta descarbonització referint-se al canvi climàtic, la competitivitat industrial, les directives europees sobre la matèria i mostrant exemples pràctics d'aquest principis en el vector energia. El concepte de descarbonització obre la porta a renunciar als combustibles fòssils (carbó, petroli i gas) perquè contribueixen a l'escalfament global del planeta. Més informació a www.parcdelasequia.cat.