El cinquè informe de seguiment sobre l'aplicació de les mesures incloses en el Pla local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa constata que l'Ajuntament ha destinat fins a mitjan novembre 4.037.313,61 euros a les mesures previstes en el Pla per fer front als efectes de la covid a la capital del Bages, seguint l'acord que el govern de la ciutat i tots els grups municipals van signar l'11 de maig passat.

El nou informe, que es va presentar ahir al ple municipal, actualitza els continguts de l'anterior, presentat a l'octubre, tant pel que fa a les actuacions impulsades com pel seu cost i pel grau d'aplicació en què es troben.

La principal novetat ha estat, en resposta a les peticions plantejades pels grups municipals, la introducció d'una informació més detallada de les fonts de finançament de les actuacions, per diferenciar les aportacions que provenen directament de l'Ajuntament, de la Generalitat, de la Diputació de Barcelona, i d'altres administracions o patrocinadors. Així mateix, també s'ha avaluat la pèrdua d'ingressos que ha implicat per al consistori l'adopció de determinades mesures, especialment en el capítol fiscal.

Les xifres constaten que l'Ajuntament ha assumit majoritàriament el cost de les mesures fins arribar als 2.317.776,74 euros (57,41% del total). La Generalitat, amb 1.024.115,80 (25,37%), és la segona administració que més diners ha aportat al Pla, davant de la Diputació, amb 666.892,29 (16,52%). L'apartat d'altres ingressos té un valor quasi testimonial (0,71%), 28.528,54 .

Les actuacions en l'àmbit social i en l'econòmic i fiscal segueixen concentrant el gruix de la despesa (23,94% i 20,78%, respectivament) i a continuació se situen l'àmbit laboral de foment de l'ocupació (17,08%), les actuacions del capítol dedicat a la cultura, els esports i el lleure (11,12%), les intervencions a l'espai públic per afavorir la mobilitat i garantir el distanciament social i la seguretat dels vianants continuen tenint un fort pes (6,93%) i altres actuacions als equipaments públics per garantir les mesures de seguretat i higiene que imposa la covid-19 (6,13%).

Ajuts a autònoms i empreses

Una dada rellevant de l'informe és l'ampliació en 155.000 euros de la partida destinada a ajuts a fons perdut a autònoms i empreses per fer front als efectes de la pandèmia, dotada inicialment amb 200.000 euros, que va ser aprovat al ple d'ahir per part de tots els grups municipals.