Per tal d'incentivar la creació de nous negocis al Centre Històric, el ple va aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern, del PSC i de Cs, i amb l'abstenció de Fem, les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió d'ajuts destinats a fomentar la dinamització econòmica del Centre Històric.

S'han dissenyat tres línies d'ajudes. La primera, destinada a les persones que hagin iniciat una activitat econòmica amb posterioritat a l'1 d'octubre del 2019.

La segona línia és per a la realització d'obres de reforma i adequació del local on s'allotgi una nova activitat econòmica amb posterioritat a l'1 d'octubre del 2019.

I la tercera és per traspàs de negocis existents destinats a la transmissió d'una activitat en funcionament entre la persona empresària i la persona emprenedora. Aquest traspàs s'ha d'haver produït a partir de l'1 d'octubre del 2019.

L'import total a percebre per a cada beneficiari, amb independència de les línies a les quals s'hagi presentat, serà de 3.000 euros.

En l'apartat de cultura es va aprovar per unanimitat les bases reguladores de la 5a edició del premi TAV-CC / El Casino i la convocatòria del concurs públic per a la seva concessió.

També es va aprovar per unanimitat l'adscripció del Kursaal i del Conservatori a la societat mercantil Manresana d'Equipaments Escènics.