Per dissenyar el Pla estratègic 2025, Aigües de Manresa va passar una enquesta a 40 treballadors de la casa (que van arribar a 80 al final del procés) perquè hi diguessin la seva. «Vam recollir molt material que ens va permetre estructurar el pla estratègic en set eixos diferents»: l'àmbit d'actuació territorial i competencial, el compromís ètic, el consumidor, l'àmbit d'infraestructures («ens toca gestionar unes infraestructures que tenen una vida útil de 40 ò 50 anys; per tant, hem de ser molt curosos a l'hora de projectar-les, tant si parlem de plantes de tractament com de xarxes de distribució»), la sostenibilitat, la tecnologia i el personal de l'empresa.

El juny, el consell d'administració va aprovar el pla estratègic desenvolupat pels treballadors, al qual també va fer aportacions, que inclou dinou objectius estratègics i una cinquantena d'accions. «El més important és que vam intentar que aquests objectius s'alineessin amb els objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides».