Manresa i la Catalunya Central disposen des d'aquest any d'un servei específic per atendre les dones víctimes de violència masclista i els seus fills a càrrec. D'ençà que va entrar en funcionament, el 3 de febrer passat, i fins al 30 d'octubre, ha atès 314 dones i 26 infants, amb dades demanades per Regio7. D'aquestes 314 dones, que representen una mitjana de 35 al mes, la gran majoria continuen en tractament. 184 són de Manresa, amb dades facilitades per l'Ajuntament; en aquest cas, ateses fins al 7 de novembre.

El Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE) de Manresa i la Catalunya Central, amb seu a la Muralla del Carme 22-24, forma part de la Xarxa d'Atenció i Recuperació de les dones víctimes de violència masclista i els seus fills i filles a càrrec del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i atén tots els àmbits i tipologies de violències masclistes, reconegudes a la llei 5/2008 del Dret de les dones a l'erradicació de la violència masclista. Això és, violència de tipus físic, psicològic, econòmic i sexual, als àmbits parella, familiar, comunitari i també al laboral.

Els efectes del confinament

En el cas del servei a Manresa, l'àmbit majoritari d'actuació és el de la violència exercida en el vincle de la parella, però també hi ha casos de violència dins l'àmbit familiar, i el comunitari, han explicat les seves responsables. Quant als efectes de les restriccions generades per la pandèmia, «vam veure que hi havia un ambient de contenció i molta por a efectuar denúncies o a prendre la decisió de trencar amb la situació de violència, davant de la incertesa per la situació excepcional de confinament». Tanmateix, «una vegada acabat el confinament més dur, algunes dones sí que inicien el camí del trencament, i altres necessiten una atenció més acurada degut a la situació de precarietat social que ha afavorit la crisi sanitària».

El Servei d'Informació i Atenció a la Dona (SIAD) Montserrat Roig (SIAD) de l'Ajuntament ha atès fins al 7 de novembre 106 dones per violència masclista, algunes de les quals s'han derivat al SIE.

Al costat de serveis com el SIE, les víctimes de violència masclista tenen altres eines al seu abast, com la que els proporciona l'advocacia. Totes les que van als Mossos d'Esquadra a posar una denuncia tenen dret a què s'avisi un advocat d'ofici per assessorar-les (vegeu l'entrevista de sota). En el moment de posar la denúncia, però, com que no és obligatori, n'hi ha que ho fan sense l'advocat. Les dades aportades per la Comissió de Violència sobre la Dona i Igualtat del Col·legi d'Advocats de Manresa són il·lustratives.

L'any passat, de les 325 denúncies per violència masclista que van anar a posar les víctimes als Mossos d'Esquadra, 265 van ser assistides pel lletrat directament al jutjat, mentre que només 60 ja van ser assistides a la comissaria. Pel que fa a aquest any, fins abans d'ahir, també amb dades aportades per la comissió, del total de denúncies. 258, 198 han estat assistides al jutjat i 60 als mossos.

40 dones assassinades

En el que portem d'any, a l'estat espanyol han estat assassinades 40 dones víctimes de la violència masclista, nou de les quals a Catalunya, segons dades del Govern estatal. Pel que fa a les denúncies, fins al segon trimestre d'aquest 2020 se'n van presentar 4.469 per violència masclista a Catalunya, amb dades del Consell General de Poder Judicial. Són menys que el 2019. Com ja esmentàvem, el confinament hi està molt relacionat.