Entre el mesos de març i juny de l'any passat la Fundació Althaia de Manresa va iniciar 13 estudis mèdics nous. Actualment té en marxa 45 projectes de recerca només vinculats a la covid més els que manté en altres especialitats. Aquestes xifres donen una idea de l'activitat investigadora que ha generat el coronavirus, una malaltia desconeguda fins ara. En el cas d'Althaia s'ha més que triplicat.

D'aquests 45 estudis, 16 els lidera la fundació sanitària i assistencial manresana. En la resta hi participa amb el lideratge d'altres centres de recerca com seria el cas de l'estudi sobre les estatines, en el qual Althaia hi ha pres part aportant i analitzant dades de 250 pacients ingressats a causa de la covid.

Fins al moment ja s'han publicat 13 treballs vinculats a aquests estudis en revistes especialitzades, la majoria d'àmbit internacional. En tres d'aquests casos el lideratge era professionals d'Althaia. Els àmbits de les publicacions són diversos i abracen diverses especialitats com cirurgia general, traumatologia, nefrologia, dermatologia, medicina interna o medicina intensiva.

Dels treballs de recerca liderats per Althaia i que s'han publicat en una resvista internacional, un dels més destacats és l'impacte de la covid en les visites al servei d'urgències de traumatologia. La principal conclusió és que hi va haver un notable descens de les visites a urgències de traumatologia durant els mesos de març i abril, però al mateix temps es va registrar un increment de les lesions greus. Els anys 2018 i 2019 el servei ve rebre una mitjana de 3.212 visites, i aquest any va ser de 445. L'investigador principal és Pedro Luís Esteban Navarro, adjunt al servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia d'Althaia.

Entre les publicacions dels treballs de recerca n'hi ha dues que són fruit d'un estudi multicèntric internacional sobre cirurgia i covid-19 conegut com a CovidSurg-Cancer, promogut pel University Hospital Birmingham.

En una d'elles s'analitza l'eficàcia dels circuits quirúrgics lliures de covid per portar a terme intervencions programades amb seguretat. La investigació va analitzar 9.171 de 55 països. 66 eren d'Althaia que van ser operats de diferents tipus de càncer entre el març i el juny. Un segon article vinculat a la cirurgia i covid ha constatat la importància de fer proves PCR abans d'una intervenció per pervenir complicacions respiratòries. L'investigadir principal d'Althaia ha sigut Carlos Gómez, de Cirurgia.

El servei de Nefrologia ha participat igualment en un estudi juntament amb altres centres centrat en pacients trasplantats renals i amb pneumònia per covid. S'ha analitzat l'ús d'un fàrmac que s'associa a una millor supervivència. Núria Garra, adjunta a Nefrologia, ha estat la investigadora principal.

En l'àmbit d'infermeria Althaia ha participat en un estudi sobre gestió que ha estat impulsat per infermeres responsables d'unitats de Cirurgia Ortopèdia i Traumatologia. A Manresa se n'ha encarregat Lourdes Manent.

A l'estiu Althaia també va va participar en una investigació juntament amb centres com el Clínic o la Vall d'Hebron que va concloure que les persones que pateixen fractura de fèmur i infecció per coronavirus tenen una mortalitat més elevada respecte els pacients tractats per la mateixa fractura però que no han contret el virus. Un 30 % i un 5 % respectivament. La investigació continua amb l'objectiu d'analitzar quina és la millor estratègia per tractar els pacients amb fractura i covid.

El servei de Dermatologia d'Althaia també ha participat en un estudi amb 25 institucions sanitàries més d'arreu de l'estat que ha servit per descriure manifestacions cutànies causades per la covid que fins ara eren desconegudes.

Els estudis tenen com a principal objectiu generar coneixement i evidència científica per fer front al coronavirus.