El català és la llengua més utilitzada en la retolació comercial de Manresa, segons un estudi realitzat per la Direcció General de Política Lingüística, que situa l'ús del català en el 57,4% dels casos. El treball es va fer l'any 2019 amb dades de 472 establiments comercials de Manresa, amb un mètode basat en l'observació visual de la retolació, l'anotació de la llegua d'inici dels interlocutors i la llengua d'adequació. Segons l'estudi, tots els índexs tenen valors alts, com ara els de la llengua d'adequació oral (88 punts), la retolació informativa (86 punts), seguit de la retolació identificativa (80). L'índex lleugerament inferior és el que correspon a la llengua d'inici d'atenció al públic (79).

L'Ofercat es va iniciar l'any 2000 per observar de manera sistemàtica l'oferta lingüística dels establiments comercials de Catalunya, com a base per impulsar-hi accions de foment del català. Fa especial incidència en les zones d'alta intensitat comercial, centres comercials i zones comercials de barri.

El projecte té dues onades: en la primera es visiten els establiments, se n'observa l'atenció oral i la retolació. A continuació es comparteixen els resultats amb els ens locals i els agents econòmics locals per acordar els plans Ofercat per a cada localitat amb actuacions adaptades a la realitat local i lingüística.