La covid-19 ha provocat la majoria de morts hospitalitzats entre homes que tenien una patologia prèvia, segons les dades aportades per la fundació Althaia de Manresa.

De les prop de dues-centes víctimes mortals que hi ha hagut a Althaia des del dia 1 de març a causa de l'epidèmia, la mitjana d'edat són els 79 anys. Pel que fa al sexe, el 63% han estat homes i el 37% dones. Una dada molt important és que el 88% ja tenien una patologia prèvia relacionada amb diabetis, insuficiència cardíaca o respiratòria.

Les víctimes mortals s'han produït sobretot en pics d'afectació que en la primera onada van ser els mesos de març i abril, però també el maig. El mes de juny no es va comptabilitzar cap víctima mortal a causa de l'epidèmia; al juliol una; a l'agost dues; al setembre tres; a l'octubre set i en aquest mes de novembre nou. Aquest mes s'està produint el pic de la segona onada de l'epidèmia.

Aquestes dades van en sintonia amb les de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. En un informe elaborat va detallar que el 81,7% de les morts per covid-19 entre el 7 de març i el 25 d'abril a Catalunya es van registrar en els majors de 75 anys.

Aquesta va ser una de les conclusions d'un informe de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) a partir de les defuncions reportades per les funeràries. La incidència mesurada amb la taxa bruta de mortalitat és superior en els homes que en les dones en tots els grups d'edat.

Segons l'informe de l'Agència, les 12.146 defuncions causades pel virus estudiades suposen una taxa bruta de 158,7 defuncions per 100.000 habitants. De les 12.146 defuncions, el 51,5 % van ser dones i el 48,5 %, homes, i suposa una taxa bruta de mortalitat de 160,4 defuncions per 100.000 dones i 157,0 defuncions per 100.000 homes. Aquí cal tenir en compte que hi ha més dones que homes d'edat avançada per la seva superior esperança de vida.

Per grups d'edat, el 6,4% de defuncions es van produir en menors de 65 anys, el 12% entre 65 i 74 anys, i el 81,7 % en població de 75 anys i més. La taxa bruta de mortalitat va ser de 12,5 defuncions per 100.000 habitants menors de 65 anys, 196,7 defuncions per 100.000 habitants entre 65 i 74 anys, i 1.369,8 defuncions per 100.000 habitants de 75 anys i més grans.

L'informe també estima que la covid-19 va suposar un excés de defuncions a Catalunya de 6.482 persones entre el 13 de març i el 22 d'abril del 2020, cosa que representa un excés del 92,7%.

Durant aquest període de 41 dies es van observar 13.476 defuncions per totes les causes, quan se n'esperaven 6.994 tenint en compte les defuncions diàries per totes les causes dels últims 5 anys.

La població menor de 65 anys presenta un excés de defuncions del 18,1%, significatiu però molt menor que en altres franges d'edat.

En canvi, la població de més de 75 anys és el grup on es va constatar la diferència més gran entre les defuncions observades i les esperades, i es va arribar al 107%.

Això vol dir que van morir més del doble de les persones que estadísticament seria d'esperar pel que fa a la població de més de 75 anys.

L'informe deixava constància que aquesta anàlisi era una primera avançada amb les dades provisionals que en aquell moment estaven disponibles i que, tan aviat com el Registre de Mortalitat de Catalunya tingui els certificats de defunció de tota la població i pugui codificar les causes de mort, s'haurà d'actualitzar per ser més fiable.