El Centre Internacional de Formació Contínua del campus Manresa de la UVic-UCC impartirà aquest curs 2020-2021 un programa de formació contínua adreçat als alumnes i exalumnes d'UniversiMés. UniversiMés es va posar en marxa l'any 2016 com el primer programa formatiu a l'Estat destinat a fer que persones amb diversitat intel·lectual tinguessin l'oportunitat d'integrar-se a la universitat per ampliar els seus coneixements culturals i socials. El curs passat, la quarta edició del programa es va veure afectada per les restriccions derivades de la covid-19, i aquest curs no s'ha pogut reprendre amb normalitat. Davant d'aquesta situació, totes les entitats i institucions implicades han optat per oferir una edició especial del programa adaptada al moment i que, a partir de l'experiència prèvia, incorpora continguts i formats nous per aprofundir en els temes que es tractaven habitualment.

A més de donar continuïtat a la col·laboració entre UManresa, la fundació Ampans, el BBVA i la Fundació Antigues Caixes Catalanes a UniversiMés, l'alternativa al programa pretén completar i ampliar la formació rebuda per alumnes i exalumnes d'anteriors edicions, fomentar la trobada i l'intercanvi d'estudiants de les diferents promocions i mantenir la vinculació dels exalumnes amb la universitat. Aquest nou programa es desenvoluparà entre els mesos de gener i de juny i només estarà obert a alumnes i exalumnes d'UniversiMés, que es podran inscriure de manera gratuïta a totes o a les activitats que els interessin. Hi haurà un nombre d'inscripcions limitades per a cada activitat.