Aquesta setmana s'ha iniciat la campanya d'hivern d'esporga d'arbres. S'allargarà tres mesos a tots els barris de Manresa, i afectarà 1.325 arbres, 1.080 dels quals a càrrec de serveis externs i la resta a càrrec de la brigada municipal.

La Unitat de Parc i Jardins fa epsorgues de manteniment tot l'any. A l'hivern, però, és quan fan les podes més intenses i importants. Aquest dilluns ha començat l'operació amb els plàtans del Passeig, al tram entre Crist Rei i plaça Espanya.

Segons l'Ajuntament de Manresa, estudis realitzats durant els darrers anys demostren que els arbres de port gran, deixant-los créixer per tal que assoleixin el seu port natural, són els que ens aporten més benefici ambientals i socials a les persones. Tanmateix, els arbres a la ciutat han de conviure amb els elements que els envolten i la ciutadania, i forma part del seu manteniment la realització de les esporgues necessàries.

La Unitat de Parcs i Jardins ha començat a canviar des de fa uns anys la manera de gestionar l'esporga que es procura que sigui més respectuosa amb la biologia de l'arbre, en la mesura que és possible atesos els factors que impossibiliten el seu creixement (senyalització, façanes, il·luminació, espècies amb fruits que causen molta molèstia, arbres amb problemes sanitaris, etc.). Aquesta gestió respectuosa de l'esporga sí que és més visible en l'arbrat dels parcs i espais verds on tenen més espai per desenvolupar-se.

Actuació al Passeig

Si bé els darrers quinze dies ja s'ha fet alguna actuació menor a diferents parcs i jardins, la poda més intensa i de major activitat ha començat aquest dilluns al passeig de Pere III, al tram situat entre Crist Rei i plaça Espanya. Després es preveu fer el tram de Crist Rei fins a la Muralla i, finalment, es farà el de la Bonavista fins a la plaça Espanya.

Els plàtans (Platanus x hispanica) del Passeig tenen un alt valor patrimonial, però en alguns exemplars la seva salut requereix una freqüent atenció. En les darreres inspeccions realitzades s'han vist branques seques i/o que presenten risc de trencament i caiguda. Donada la seva ubicació cal realitzar una esporga de seguretat per retirar aquestes branques, segons l'Ajuntament.

Altres podes

Altres esporgues que també seran visibles són al carrer Sallent (Polígon Industrial EIs Dolors), en els vials més transitats per camions del Polígon Industrial de Bufalvent (carrers Miquel Servet, Edison, carretera del Pont Vilomara i Narcís Monturiol), i als carrers Domènech i Montaner i Puig i Cadafalch de Cal Gravat.

En aquests casos els arbres també són plàtans. Als polígons l'esporga es fa per la necessitat de repujar els arbres en alguns punts on toquen els vehicles alts, i reduir capçades on tapen la senyalització.

A Cal Gravat, la proximitat amb els habitatges fa que hi hagi una demanda per part del veïnat a causa de les molèsties que els ocasiona aquesta espècie.

Com cada any també es realitzaran les esporgues de les moreres de l'espècie Morus alba dels carrers Pau Picasso, Ildefons Cerdà, Joan Fuster i Camí Vell de Santpedor, i les que hi ha en diferents espais del barri del Xup i de la Font dels Capellans. Aquesta espècie ocasionaria moltes molèsties degudes al seu fruit. Per aquest motiu, s'han d'esporgar amb un tipus d'esporga anomenat brocada i que consisteix en eliminar totes les branques. Si no es fes anualment, fructificarien i els fruits caurien a terra, creant problemes de brutícia, possibles patinades, insectes, etc.

S'esporgaran els pollancres (Populus canadiensis) i àlbers de les escoles Serra i Hunter i la Flama. Aquestes espècies d'arbres es fan amb una freqüència com a mínim bianual per minimitzar la fructificació que també causa molèsties.

També es preveu fer l'esporga de manteniment als til·lers (Tilia cordata) de la plaça 8 de Març i carrer Pintor Bassiana, als negundos (Acer negundo) del Parc de la Mineta, les catalpes (Catalpa bignonioides) del carrer de la Menta als Comtals, les mèlies (Melia azederach) del carrer Mossèn Jacint Verdaguer i carrer Joan XIII, les koelreutèries (Koelreuteria paniculata) dels carrers Amadeu Vives, Joana Herms i Lluís Millet, i diferents espècies d'arbrat al barri de la Balconada, entre altres.

Durant aquest 2020, de gener a novembre, la brigada municipals de Parcs i Jardins ja ha realitzat l'esporga de 800 arbres. La majoria per atendre les incidències habituals de convivència entre arbres i la resta d'elements de la ciutat com façanes, senyalització o il·luminació.

També per incidències causades per la meteorologia com trencament de branques per la pluja o el vent.

Durant la primavera i l'estiu l'Ajuntament també va contractar algunes esporgues que requerien mitjans dels quals la brigada municipal no disposa, algunes amb tècniques de grimpada i plataformes elevadores de molta alçada. Es van realitzar-se 390 unitats, al Passeig del Riu, al parc situat al costat de la Carpa del Riu, a les Muralles de Sant Francesc, plaça Sant Domènec i carrer del Carme, i al parc infantil del barri de Sant Pau.