Les necrològiques que publica aquest diari cada dia són un reflex de la vida quotidiana. Però en moments com els que vivim des del mes de març són alguna cosa més. Han estat, també, una expressió de l'evolució de la pandèmia de covid-19. L'anàlisi de les del mes de novembre mostra que l'impacte de la segona onada a la ciutat de Manresa i a l'àmbit de cobertura del diari és molt menor que la primera.

Mentre que al mes de març les defuncions a Manresa recollides a la secció de necrològiques van augmentar més d'un 50%, i a l'abril es van triplicar, aquest novembre han estat un 11% superiors a les publicades el novembre del 2019 i un 21% més que al mateix mes del 2018. Això suposa a l'entorn d'un 15% més en relació als dos anys. Aquest novembre, el diari ha publicat 80 funerals de Manresa mentre que el 2019 i el 2018 van ser 72 i 66, respectivament.

També cal tenir present que la xifra podria ser una mica superior, ja que hi ha algunes famílies que s'estimen més que les funeràries no comuniquin públicament les defuncions, perquè volen fer el funeral en la intimitat o, simplement, no consideren necessari que es pugui conèixer el motiu de la mort.

Pel que fa a les necrològiques publicades sobre el conjunt de l'àmbit del diari, el novembre van ser 273, un 4% més que les 263 del novembre del 2019 i un 9% més que les 250 del mateix mes del 2018. Aquestes xifres no tenen res a veure amb les comptabilitzades la darrera quinzena del mes de març i durant el mes d'abril (785), quan les necrològiques publicades al diari es van triplicar amb relació a anys anteriors.

El mateix exercici realitzat no només amb relació a Manresa sinó tenint en compte el total de necrològiques que afecten l'àmbit de cobertura del diari també mostra que les dades estan molt lluny del creixement registrat el març i l'abril, però sí que són més elevades.

El resum és que l'increment de defuncions publicades a la secció de necrològiques va ser més significatiu a Manresa el mes de novembre amb relació al mateix mes d'anys anteriors que en tot l'àmbit de cobertura de la publicació: Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Cerdanya, Alt Urgell, Anoia i Baix Llobregat Nord.