Endesa insta i promou la renovació del Bo Social que han de realitzar prop de 200 famílies de Manresa, des d’ara i fins a final d’any, per tal de poder continuar beneficiant-se d'una reducció d'entre el 25 i el 40% en la seva factura de la llum. Es tracta del 14% del total de beneficiaris que actualment perceben aquesta ajuda a la ciutat i als quals els caduca el seu descompte abans del 31 de desembre.

Tal com estableix la normativa, les persones beneficiàries d'aquest descompte han de tramitar una sol·licitud de renovació cada 2 anys per a verificar que continuen complint els criteris d'assignació definits pel Govern central i, així, mantenir el descompte en la factura elèctrica. En aquest sentit, Endesa tramita a Catalunya una mitjana de 7.000 sol·licituds mensuals de Bo Social, de les quals un 70% es resolen favorablement per part del Ministeri de Transició Ecològica amb una vigència de 2 anys.

Actualment 1.350 clients d’Endesa a Manresa tenen assignat el Bo Social. El 6% són pensionistes, el 44% famílies nombroses i el 50% persones en situació de vulnerabilitat segons criteri de renda. Del total de famílies, el 48,5% tenen un descompte del 25% en la factura perquè són considerats vulnerables pel Ministeri, mentre que el 51,5% són vulnerables severs i reben una ajuda del 40%.

A més d'aquestes dues categories, aquells clients vulnerables severs són atesos pels Serveis Socials de l'Administració i que, com a conseqüència, es consideren en risc d'exclusió social, no hauran de fer-se càrrec de la factura sempre que l'Administració financi com a mínim el 50% de l'import. Una vegada Serveis Socials ho acrediti i es faci càrrec d'aquest cofinançament, Endesa assumirà l'altre 50% tal com estableix el Real decret del Bo Social. D'aquesta manera, els clients no contreuen cap deute sobre aquesta factura i, com a conseqüència, no se'ls interromp el subministrament elèctric.

La campanya informativa que porta a terme Endesa es realitza mitjançant missatges directes als clients que tenen Bo Social (via mail, SMS i amb la factura de la llum que s'emet abans del venciment del termini), amb la difusió en mitjans de comunicació i amb el treball conjunt amb els Serveis Socials del territori. L'objectiu és recordar i facilitar la renovació del Bo Social als clients que han de renovar-lo al cap de dos anys segons marca la llei i, alhora, facilitar informació sobre com poden tramitar-lo les persones que el sol·liciten per primera vegada. En cas de no renovar-ho a temps, el beneficiari deixarà de percebre el descompte i haurà de sol·licitar-lo novament.

En paral·lel, la Companyia també ha reforçat els canals de tramitació telemàtics per reduir els desplaçaments i les visites presencials. En concret, per tramitar la renovació del Bo Social, o ve una nova sol·licitud, hi ha disponibles l’APP (EnergíaXXI Bono Social), el correu electrònic (bonosocial@energiaxxi.com) o l’assessorament telefònic (800 760 333). A més, i per a qui ho prefereixi, també es pot gestionar de forma presencial als 61 Punts de Servei i Oficines Comercials que hi ha repartits per tot Catalunya.

De fet, Endesa ha posat en marxa un Pla de Contingència d'Atenció al Bo Social en els canals presencials perquè durant les últimes setmanes s'han triplicat les peticions d'aquesta ajuda. L'objectiu és potenciar l'ús de la cita prèvia i que els clients disposin, entre altres, d'una cua personalitzada només per al Bo Social amb la finalitat de proporcionar tota la informació necessària per a facilitar les gestions relacionades amb renovacions o noves sol·licituds.

Així mateix, al canal web https://www.energiaxxi.com/bo-social-mr hi ha tota la informació sobre aquest descompte, des dels requisits concrets per poder beneficiar-se’n fins a quina documentació es necessita per tramitar-lo.