L´alcalde Marc Aloy i el regidor d´Hisenda i primer tinent d´alcalde, Valentí Junyent, van presentar ahir el pressupost de l´Ajuntament de Manresa per al 2021, de 96,1 milions d´euros, amb un volum d´inversió de 14,3 milions d´euros. Totes dues magnituds són les més altes en més d´una dècada, concretament des del 2009.

Aloy i Junyent van destacar que el nou pressupost conté més despesa social i fa una aposta de reactivació econòmica per fer front a la crisi social i econòmica generada per l´epidèmia de covid-19.

El pressupost creix el 5,45% (passa dels 91 milions del 2020 a més de 96) i està molt determinat per l´impacte de la pandèmia. Sense més ingressos, pel fet que l´Ajuntament va aprovar una congelació dels impostos municipals, Aloy i Junyent van explicar que s´ha fet un esforç per dedicar fons a polítiques socials i de reactivació econòmica.

Expressió d´aquest esforç perquè l´Ajuntament faci de locomotora de l´activitat econòmica és el creixement de la inversió, que passa de 10,6 a 14,3 milions.

Sense recaptar més per impostos, això és possible per l´increment de les transferències i subvencions d´altres administracions: Diputació de Barcelona, Generalitat i Fons Feder europeus.

Pel que fa a la despesa social, es reforça amb cinc treballadors l´estructura del servei per donar una millor resposta a les situacions de vulnerabilitat; es dobla la partida d´aliments, hi haurà més beques menjador, que enguany (amb un increment també del suport de la Generalitat), arribaran a 1.400 infants, gairebé el doble que fins ara; i es destinen 257.000 euros a l´alberg social, en el seu primer any sencer de funcionament.

Un esment especial mereixen també les partides destinades a reactivació econòmica. Es destinaran prop de 5 milions d´euros a polítiques d´ocupació, es contractarà més personal i hi haurà un reforç de l´economia social i solidària. També s´eleven fins a 400.000 euros els fons destinats a polítiques d´habitatge (ajuts al lloguer, microcrèdits, habitatge dotacional, masoveria urbana) i puja mig milió d´euros el pressupost dedicat a neteja d´equipaments educatius, culturals i d´atenció ciutadana per la covid.

«Uns pressupostos diferents, que han de donar la millor resposta possible a una situació excepcional i sense precedents». Així va definir l´alcalde de Manresa, Marc Aloy, la proposta de comptes municipals, que es portaran a aprovació al ple de dijous que ve.

Per fer front a l´augment de les inversions, l´Ajuntament demanarà un crèdit bancari de 7,6 milions d´euros. Es tracta d´una quantitat que supera en 400.000 euros els 7,2 milions d´euros del pressupost municipal de l´any 2020.

L´alcalde Marc Aloy va explicar que si això era factible era per «la bona feina en la gestió pressupostària els darrers anys», que permet «seguir reduint el deute i podem demanar crèdit».

També ha estat crucial l´augment dels fons provinents de la Diputació de Barcelona (3,2 milions), Feder (890.000), Generalitat de Catalunya (550.000) i Aigües de Manresa (470.000). Tot plegat servirà per poder fer front a inversions molt rellevants, les quals, segons l´alcalde, «per si mateixes ja són un motor de transformació de la ciutat però també són generadores de llocs de treball, de millora de la qualitat de vida de la ciutat i les persones».

Els 14,3 milions d´euros dedicats a inversió suposen un increment del 34% (3,66 milions d´euros) respecte els 10,6 milions del pressupostat de l´any anterior.