Salt qualitatiu i quantitatiu en el manteniment dels espais verds de Manresa. El nou contracte, en procés de licitació, augmenta un 64% el seu import, fins als 1.149.165 euros, fa una aposta pel parc del Cardener, elimina els herbicides, preveu una gestió més acurada i reserva per primera vegada un dels lots grans a centres especials d´ocupació d´iniciativa social i a empreses d´inserció.

El polígon de Bufalvent i el parc del Cardener i els seus itineraris paral·lels tindran una gestió més diferenciada per millorar-ne el manteniment.

A Bufalvent, la majoria dels treballs es realitzaran en horari nocturn per evitar molèsties a les empreses.

Al parc del Cardener s´amplia la zona en la què s´intervé i s´hi inclouen els itineraris paral·lels dins del manteniment continu periòdic, amb una gestió en la què prevaldran els criteris ambientals a favor de la biodiversitat d´un espai seminatural.

Segons el regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, l´objectiu és «mantenir aquests espais a partir de criteris basats en la sostenibilitat i el respecte per la natura, promovent la regeneració del bosc de ribera».

Hi haurà un manteniment diferenciat de les zones del parc segons les seves necessitats i segons l´ús que en fan els ciutadans.

Es segarà més sovint l´entorn de camins i corriols i les zones d´estada o amb un ús potencial de realització d´activitats, però els espais que no s´utilitzen (talussos, prats i herbassars fora dels camins i corriols, entre altres) es realitzaran desbrossades amb una menor freqüència o no es realitzaran, amb l´objectiu de preservar la fauna i flora associades als prats herbacis.

També augmenta el pressupost destinat als salaris, sobretot per l´increment del conveni laboral, però també perquè ara s´hi inclou el cobriment de baixes i de vacances i perquè s´hi afegeixen equips de reforç per a les èpoques de màxima feina, com les desbrossades de primavera, la qual cosa permetrà acabar les tasques en un període molt més curt de temps.

La licitació reserva per primera vegada un dels lots grans a centres especials d´ocupació d´iniciativa social i a empreses d´inserció. «És el primer cop que es fa en un contracte d´aquesta magnitud. És la mesura més destacada d´entre totes les clàusules socials que s´han incorporat al nou contracte».

Huguet ha subratllat que «per primer cop no es valoraran les baixes econòmiques que puguin oferir les empreses i, en canvi, valorarem les millores: no anem a buscar qui ho fa més barat, sinó qui ho pot fer millor».

El nou contracte engloba places, parcs, jardins, rotondes i mitjanes, solars municipals, camins rodats, corriols i arbrat viari.