La relació de Manresa amb el tren sempre ha estat intensa i, sovint, marcada per projectes que no han arribat a bon port.

El 2009, l´Ajuntament va plantejar una proposta per soterrar els FGC entre l´estació Manresa Alta i la Renfe passant per sota del Passeig. No va fructificar. Posteriorment, la Generalitat va proposar el tren-tram, de manera que les dues estacions es poguessin connectar en superfície. Tampoc.

Amb el darrer POUM es va parlar de moure l´estació Manresa Alta al costat de Prat de la Riba. Es va descartar. El 7 d´abril del 2017, Ajuntament, Generalitat i FGC van signar a Manresa un protocol de col·laboració per estudiar la millora de la integració urbana de les línies del ferrocarril al Pla de Bages.

El document marc s´havia de presentar al cap de 18 mesos. Al cap de tres anys ha donat resultats pel que fa a Manresa.