L´Ajuntament de Manresa sol·licitarà a la Generalitat que li delegui la competència sancionadora per l´incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la covid-19.

La petició primer es portarà al ple municipal que se celebrarà demà i si s´aprova s´elevarà a la Generalitat.

Fins ara, la Policia Local aixeca actes que són remeses a la Generalitat perquè aquesta tramiti l´expedient sancionador i ingressi l´import de la multa.

L´Ajuntament de Manresa, com altres corporacions, està fent els tràmits per poder gestionar directament les sancions lleus, que són un 90% -com per exemple no dur mascaretes o no respectar la distància- perquè el procediment sigui més àgil i l´import econòmic se´l quedi l´Ajuntament.