L'Ajuntament de Manresa és un dels dotze municipis de l'Estat espanyol que subscriu una carta adreçada a la Secretaria d’Estat d’Immigració per demanar la recuperació del Fons d’Acollida i Integració, vigent fins al 2011.

Els ajuntaments, com administració més pròxima als veïns i veïnes, assumeixen en moltes ocasions l’atenció social a les persones migrades, refugiades i sol·licitants d’asil, tot i que les competències en acollida recauen en les autonomies i l ’Estat. Per aquesta raó, després de posar en comú els reptes i les necessitats, 12 municipis de diversos punts de la geografia de l’Estat espanyol i de diversos colors polítics, entre els quals hi ha Manresa, han sumat un front comú per reclamar al Govern central la recuperació del Fons d’Acollida i Integració, vigent a Espanya des de 2011. En el cas de Manresa, la petició ha estat signada pel regidor de Nova Ciutadania i Cooperació, Jamaa Mbarki El Bachir.

A través d’aquest fons, les comunitats autònomes podien rebre finançament que acabava repercutint en les polítiques d’acollida i integració de les ciutats i municipis. En una carta dirigida a la Secretaria d’Estat d’Immigració, les 12 ciutats signants recorden el paper primordial i complex que compleixen, ja que la tasca d’acollida s’ha dut a terme amb l’absència d’altres administracions, en tractar-se de persones en situació irregular, i substituint els dèficits dels òrgans supramunicipals.

Són els municipis els que han estat destinant recursos propis a les polítiques d’acollida i integració, tant a nivell econòmic com d’infraestructura, amb un reforç especial d’atenció i recursos dels Serveis Socials i els especialitzats per a persones migrades i refugiades. A tot això s’hi ha de sumar la situació actual de crisi social i econòmica per la pandèmia, i l’acumulació de persones a l’arxipèlag canari, on en el darrer anys hi han arribat més de 15.000 persones.

La carta dirigida a la Secretaria d’Estat d’Immigració es va enviar per primera vegada a principis de novembre, en una iniciativa de les ciutats de Barcelona, Cadis, Lleida i València, que es va compartir en un fòrum més ampli d’una quinzena de ciutats que des del mandat anterior sumen esforços, reptes i inquietuds en matèria de refugi. Arrel d’aquesta trobada, el ventall de ciutats s’ha ampliat fins a les 12: Barcelona, Cadis, El Prat de Llobregat, Lleida, Màlaga, Manresa, Rubí, Sabadell, Sant Boi, Santa Cruz de Tenerife, Terrassa i València.