El ple de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat el pressupost per al 2021 sense vots a favor de l'oposició, amb el vot a favor de l'equip de govern d'ERC i Junts, l'abstenció del PSC i Ciutadans, i el vot en contra de Fem Manresa. Aquest pressupost serà de 96,1 milions d'euros, dels quals 14,3 milions per a inversions. Tots dos volums són els més elevats des de l'exercici del 2009.

L'increment del pressupost respecte el 2020 és de 5.128.386 euros, xifra que representa un 5,64%.

En el capítol de despeses s'incrementa en 5 professionals l'estructura dels serveis socials per donar una millor resposta a les situacions de vulnerabilitat; es dobla la partida d'aliments, hi haurà més beques menjador, que enguany (amb un increment també del suport de la Generalitat), arribaran a 1.400 infants, gairebé el doble que fins ara; i es destinen 257.000 euros a l'alberg social, en el seu primer any sencer de funcionament.

Un esment especial mereixen també les partides destinades a reactivació econòmica. Es destinaran prop de 5 milions d'euros a polítiques d'ocupació, es contractarà més personal i hi haurà un reforç de l'economia social i solidària. També s'eleven fins a 400.000 euros els fons destinats a polítiques d'habitatge (ajuts al lloguer, microcrèdits, habitatge dotacional, masoveria...) i puja mig milió d'euros el pressupost dedicat a neteja d'equipaments educatius, culturals i d'atenció ciutadana, com a mesura de prevenció i higiene per la covid-19.

Les inversions s'incrementen el 34% (3,66 milions d'euros), respecte l'any anterior. Entre les més rellevants hi ha 700.000 euros per connectar l'avinguda dels Països Catalans des dels Trullols al carrer Viladordis. També hi ha més d'un milió d'euros d'aportació municipal al tram entre el carrer Viladordis i Prats de la Riba.

El pressupost també inclou la urbanització del passeig del Riu (entre la plaça del Mil·lenari i el pont de Sant Francesc), que s'iniciarà ben aviat amb l'enderroc de la Carpa del Riu, l'ampliació de la plaça de Sant Ignasi i la urbanització del carrer Sant Andreu. Com els darrers anys, s'invertirà més d'un milió d'euros en el Pla de Millora de l'Espai Urbà (voreres, calçades, parcs infantils i també camins) i 285.000 euros en millores en la mobilitat (zones 30, sincronització de semàfors, etc).

En el capítol d'adquisició de terrenys s'hi inclou el pagament d'interessos del solar de les Saleses, i els pagaments per la compra de l'edifici Impuls, al sector del Centre Tecnològic, i la finca de la carretera de Vic 100 que permetrà posteriorment fer l'enderroc i ampliar l'espai públic al sector de la Bonavista.

En equipaments, destaca la inversió de 2,5 milions (entre obra i museïtzació) del Museu del Barroc; el nou camp de futbol de la Balconada, amb una inversió de 415.000 euros, i els accessos verticals i obrador compartit del Mercat de Puigmercadal. S'invertiran també 250.000 euros en millores de centres educatius, i quantitats importants a la fàbrica del Salt, la nova oficina de turisme i l'Anònima.