Diferents espècies arbustives i tres arbres de l'amor a la plaça de la Reforma; gessamins de Virgínia, que és una espècie enfiladissa, al solar entre el carrer de la Mel i d'Urgell, i dues espècies, una arbustiva i una herbàcia, a la plaça de la Música. Enguany, per primera vegada, l'Ajuntament ha destinat una partida del pressupost a la millora d'espais verds que ja hi havia a la ciutat o a adequar-ne de nous. En concret, 65.000 euros.

Les espècies triades, van explicar ahir el regidor d'Entorn Natural, Pol Huguet, i la tècnica Montse Altimira, cap del servei de parcs i jardins, necessiten l'aigua justa per subsistir, són resistents, de manera que no cal replantar-les sovint com en altres casos, i fan flor en alguna època de l'any. Fins que arrelin, les zones enjardinades s'han envoltat amb tanques.

A la Reforma, s'ha refet l'enjardinament dels talussos de les escales (170 m2) i dels tres parterres circulars de la plataforma intermèdia (70 m2). Al solar entre el carrer d'Urgell i el de la Mel s'ha construït un parterre al peu del mur perpendicular a l'espai i s'hi ha plantat una enfiladissa, que amb l'ajuda d'un sistema de suport, anirà cobrint bona part de la superfície. Pel que fa a la plaça de la Música, s'ha refet l'enjardinament d'un escocell i d'un parterre (70 m2), del qual se n'ha reduït el pendent mitjançant la construcció d'una bancada que serà un nou espai de descans.

La visita als tres espais es va fer amb agents de la zona: l'agrupament escolta Cardenal Lluch, l'Associació de Comerciants del Carrer Urgell i la directora del Conservatori de Música, Carme Botifoll, als quals s'ha demanat la seva complicitat per tenir-ne cura.

Fora del Centre Històric, es crearan parterres enjardinats al carrer d'Enric Morera, es replantarà el talús sota els habitatges dels Panyos i tocant la carretera de Sant Joan i el Pont Nou, i es plantaran arbres en diversos parcs infantils on se n'han mort.