El ple de l'Ajuntament de Manresa va votar ahir unànimement una esmena de substitució a una proposició de Fem perquè es pugui avortar quirúrgicament a l'hospital Sant Joan de Déu.

Fem la va votar com a mal menor deixant clar que considerava que s'estava desvirtuant la seva iniciativa política.

El text aprovat compromet l'Ajuntament a «demanar al Servei Català de la Salut de la Generalitat que garanteixi una adequada oferta d'atenció a la interrupció voluntària de l'embaràs amb totes les entitats proveïdores dels serveis sanitaris de la Catalunya central amb un replantejament dels recursos actuals, per fer-los més accessibles i adequar-los al nostre territori».

A més, l'alcalde Marc Aloy va assegurar que «Althaia ja ha iniciat el debat» intern en el si del seu patronat sobre la possibilitat de realitzar avortaments quirúrgics.

En el debat va intervenir, fent ús del reglament de participació ciutadana, Lila Corominas, d'Acció Lila.

Per una banda, Corominas i la regidora de Fem Gema Boix, van reclamar «fets» perquè s'acabin els desplaçaments «innecessaris» per avortar quirúrgicament fora del territori de referència. Van reclamar una atenció de més qualitat, començant per deixar d'ignorar que la que hi ha ara és insuficient.

Per part del govern, PSC i Ciutadans es va reconèixer que calia implicar-se perquè hi ha marge de millora i es va plantejar que qui té la potestat de garantir l'assistència sanitària és la Generalitat mitjançant el Servei Català de la Salut i no l'Ajuntament, encara que l'alcalde sigui president del Patronat d'Althaia i hi hagi representació municipal.

També es va contextualitzar el debat informant que aquesta no era una situació que afectava només a Manresa, sinó que en el conjunt de Catalunya hi havia pocs centres que practiquessin avortaments quirúrgics, perquè hi havia un component ètic dels professionals que calia tenir en consideració. La moció manifesta el compromís de l'Ajuntament a vetllar perquè el SCS garanteixi els drets a la salut sexual i reproductiva de les dones i a la interrupció voluntària de l'embaràs.