108.554 euros en contribucions especials que han de pagar els veïns per a la urbanització del tram central del carrer Germà Isidre perquè produeixen un benefici o augment de valor en els béns dels particulars, per tant, es poden establir i exigir contribucions especials per a la seva realització.

L'obra té un cost de 120.615 euros, dels quals el 90% a càrrec dels veïns, 108.554 euros.

En el tram comprès entre el carrer Llevant i el passatge Misser Mas, a més de les corresponents cruïlles. També incorpora la renovació de les xarxes de clavegueram, enllumenat i d'aigua potable.

El tram objecte del projecte no està urbanitzat, té una calçada sense asfaltar i unes voreres irregulars de formigó. Esdevé necessari procedir a la seva urbanització.

L'àmbit de les obres inclou un tram de 75 metres de longitud. A diferència de la resta del carrer aquest tram no ha estat urbanitzat anteriorment i disposa d'una esplanada sense asfaltar d'una amplada variable que va dels 6 als 12 metres.