Els pacients de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa no podran estar acompanyats. L'augment de persones afectades per la covid-19 ingressades a hospitalització i a l'àrea de crítics de Sant Joan de Déu, i l'empitjorament de la situació epidemiològica, obliga la Fundació Althaia a restringir totalment l'acompanyament dels pacients ingressats a l'hospital a partir de demà dilluns, 28 de desembre.

L'objectiu de la mesura, que afecta els pacients ingressats per covid-19 i els que ho estan per altres patologies, és minimitzar el risc de contagi, garantir la seguretat de pacients i professionals i evitar possibles brots intrahospitalaris. Aquesta restricció s'afegeix a les que ja hi ha a Urgències i a les àrees ambulatòries, on els pacients tampoc no poden estar acompanyats, tret dels casos excepcionals previstos en el protocol d'accessibilitat.

A partir de demà, les úniques excepcions en què es permetrà un acompanyant mentre un pacient estigui ingressat en una planta d'hospitalització seran els infants i les mares durant el procés de part i els dies posteriors al naixement. També en casos excepcionals en què l'equip assistencial ho consideri oportú, segons els supòsits previstos en el protocol.

En aquests casos excepcionals en què sí que es permeten visites, i per tal de garantir la seguretat de professionals i pacients, l'acompanyant, que ha de ser sempre el mateix, ha de passar un cribratge de SARS-CoV-2 que consisteix en un test d'antígens. Un cop superat el cribratge, se li lliura una polsera identificativa que serveix com a acreditació per accedir al centre i que, per tant, ha de portar mentre duri l'ingrés.

Les visites als pacients ingressats a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa estaven limitades a dues hores al dia des de finals del mes d'octubre. Althaia ha intentat mantenir aquest acompanyament pel benefici que comporta per al procés de recuperació dels pacients, tot i que a la major part d'hospitals de Catalunya ja fa setmanes que no hi permeten visites.

La decisió d'aplicar ara una mesura encara més restrictiva s'ha pres per l'empitjorament de la situació sanitària a l'hospital i per minimitzar el risc de contagi. L'objectiu principal és preservar la seguretat i la salut de les persones ingressades, dels professionals i dels propis familiars. També per evitar brots intrahospitalaris que posarien en perill la vida dels pacients i la pròpia activitat assistencial, comprometent la capacitat del sistema sanitari per donar una resposta adequada als pacients que requereixen atenció mèdica.

Per assegurar que la família està informada de la situació i de l'evolució del pacient s'ha muntat un circuit d'informació. Així, sempre que el pacient ho autoritzi, el metge trucarà periòdicament a un familiar o a la persona de referència que s'indiqui.

A banda, i per tal que hi pugui haver un contacte entre familiars i pacients, a partir del dilluns s'habilitarà un punt d'intercanvi d'objectes personals que estarà ubicat al vestíbul de la planta 0 de l'Hospital de Sant Joan de Déu, en horari de 8.00 a 15.00 hores. D'aquesta manera, els familiars podran fer arribar als pacients les pertinences i objectes que considerin oportuns i, a la inversa, recollir els objectes de les persones ingressades.

Al servei d'Urgències de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa continua vigent la prohibició d'entrar amb acompanyants. També a l'àrea ambulatòria (que inclou consultes externes i hospital de dia), on només pot accedir a l'edifici la persona que té una cita ambulatòria programada. Les excepcions són les primeres visites oncològiques, els pacients pediàtrics i les persones discapacitades.