El Pont Nou de Manresa espera pacient des de fa 4 anys l'última fase de les obres de rehabilitació. El 2015 l'Ajuntament de Manresa hi va invertir 600.000 euros, en uns treballs que van permetre reforçar la seva estructura, embellir el conjunt patrimonial i ressaltar-lo amb una nova il·luminació. Les obres es van acabar el març del 2016. Va quedar pendent, però, una tercera i darrera fase que es preveu que es pugui executar l'any 2022.

Per començar a fer calaix, però, l'Ajuntament va sol·licitar una subvenció al Departament de Cultura per a l'execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor cultural, com és el Pont Nou, en el trienni 2020-2022. Cultura ha atorgat ara un ajut de 97.000 euros. El pressupost de la tercera fase dels treballs puja a 274.000 euros.

El que queda pendent al Pont Nou és la rehabilitació de quatre arcs. Són els que hi ha entre el riu i la carretera de Cardona. L'actuació també preveu actuar als paraments verticals dels dos costats del pont en aquest mateix tram. Es tracta de reparar fissures i esquerdes detectades a les parets. Això inclou el sanejament dels paraments exteriors amb la neteja amb raig d'àrids de silicats d'alumini i un tractament anomenat hidrofugant per reduir la humitat de l'interior de les parets.

L'any 2015 l'Ajuntament de Manresa va executar la primera i la segona fase de les obres de rehabilitació del pont medieval, un dels més ben conservats de Catalunya, que arrossegava problemes de debilitat estructural, sobretot a la base dels pilars. També s'hi havia detectat fissures als paraments. A causa de tots aquests problemes el 2001 es va tancar el pont al trànsit rodat. L'abril del 2011 es va encarregar un informe per avaluar l'estat de conservació i detallar les actuacions que caldria fer-hi. Aquestes van començar el 2015. Durant cinc mesos va estar tancat i no s'hi podia passar.

El primer que es va fer va ser la reparació urgent de porcions de pilars que faltaven. Després es va impermeabilitzar i drenar el paviment del pont, i es va treure una capa de formigó de la base per arribar a la cota dels paviments més antics i que són els que tenen un valor històric i artístic més important. Tot plegat va servir per consolidar l'estructura del pont i evitar els problemes que causen les filtracions.

A més al principi del 2016 es va inaugurar la nova il·luminació que dona més majestuositat al pont i a l'entrada de Manresa en aquest punt. Amb la tercera fase s'ha d'enllestir el projecte de consolidació i rehabilitació.