Un mes després de l'inici de les obres per ampliar l'aparcament de la Clínica Sant Josep, els canvis són més que visibles. L'espai amb accés pel carrer dels Caputxins, 16, ara barrat, està totalment cap per avall, i a la part del darrere, la que dona al carrer del Purgatori, ja s'ha rebaixat el solar per ampliar els metres quadrats destinats a l'aparcament, que tindrà espai per a 96 places de pagament.

Fins ara, el pàrquing de la Clínica, que ofereix l'atenció mútua i privada de la Fundació Althaia, tenia 51 places, 13 de les quals per als usuaris (o veïns del barri; eren gratuïtes). La resta les utilitzaven els professionals del centre.

Les obres van començar el 30 de novembre passat, amb una durada prevista de deu mesos i una inversió de 784.000 euros. Aquella setmana ja va quedar tancat l'accés pel carrer dels Caputxins,16, tant per als vehicles com per a les persones que van a peu, llevat de les que s'adrecin a l'Institut Mèdic per la Imatge (IMI), que sí que hi poden accedir pel número 16, atès que la porta és anterior a l'accés a l'espai tancat per obres. Tota la resta han d'utilitzar la porta antiga, del número 24, que s'ha recuperat amb motiu de les obres fins que no es pugui tornar a utilitzar la de sempre, i des d'on s'han establert els circuits per arribar als diferents serveis de l'equipament.

Acabades les obres, l'entrada a peu i en cotxe tornarà a ser pel número 16, i la sortida amb cotxe es farà pel carrer del Purgatori.

L'aparcament ocuparà 3.909 m2, que són 1.108 més que els que tenia. Una part els ha guanyat del pati del veí Centre de Disminuïts Físics del Bages, que també forma part de la Fundació Althaia i que s'arreglarà amb la inversió per a l'aparcament. L'altra part de l'espai que es guanya correspon a la finca que va comprar la Clínica, d'on ha calgut rebaixar el terreny fins a tres metres.

Es millorarà l'enllumenat, l'espai de circulació per als vianants i les pèrgoles, i del pati de l'entrada principal n'aniran fora les illetes. Just davant la porta de la Clínica hi haurà un espai per a les ambulàncies i per al desencotxament d'urgències. Es manté l'escultura de la Verge i l'olivera.