Gabriela Islas ja ha participat en altres iniciatives a la ciutat. Creu que són la base per aconseguir una societat més justa. Després d'haver passat per aquests moviments, assegura haver pres molta més consciència social i, també, mediambiental.