El 2020 ha suposat per a Manresa un pas endavant pel que fa a dos projectes dels quals fa molts anys que es parlava sense arribar a res: la construcció de la futura seu de la Generalitat a la Catalunya Central, que s'ha sabut com serà i també el calendari fins que es faci realitat, i la inversió milionàriaper soterrar la línia dels FGC i fer una estació a la plaça Espanya o a tocar que rellevi el Baixador. Per contra, un projecte que també és cabdal per a Manresa, a nivell de mobilitat i de comerç, no ha donat els resultats anunciats. L'Ajuntament havia de presentar l'any passat com pensa reconvertir Guimerà en illa de vianants, però ha quedat pendent.

El setembre del 2019, el regidor d'Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López, va avançar que el 2020 quedaria fet el projecte i que s'inclouria en el pressupost- amb la idea d'executar-lo de cara a aquest any o al vinent. Al cap d'un parell de mesos va insistir en el missatge, alhora que va aclarir que es presentaria amb dues alternatives. Una amb el sistema del transport públic millorat però molt semblant al que hi ha ara; és a dir, amb el bus circulant pel Guimerà; i l'altra, amb una illa de vi- anants sense cap vehicle, inclòs el transport urbà.Els deures s'estan fent

L'Ajuntament informa que «en aquests moments s'estan estudiant les alternatives possibles al voltant del bus». Ha exposat que amb tota la problemàtica que ha generat la pandèmia a la qual ha calgut donar resposta, aquest projecte de ciutat se n'ha anat més enllà del previst, sense concretar.

Un repte pendent

De la conversió del carrer d'Àngel Guimerà en un espai per als vianants fa més de vint anys que se'n parla. El juny passat, quan va prendre possessió del càrrec d'alcalde, Marc Aloy ho va incloure entre els reptes pendents de l'Ajuntament, juntament amb la recuperació de la Fàbrica Nova, la humanització de l'artèria forma- da per les carreteres de Vic i de Cardona, la recuperació del Centre Històric, la millora de les infraestructures que connecten Manresa amb Barcelona i les ja esmentades integració del ferrocarril a la ciutat i nova seu de la Generalitat a la Catalunya Central.La transformació del carrer Guimerà «per oferir un millor espai públic per als vianants» cons- ta a l'Acord de Govern per a Manresa 2019-2023. En campanya

Amb bus sí o sí?

Mentre que en el darrer sondeig d'aquest diari sobre el tema fet al comerç del vial (vegeu edició del 9 d'octubre del 2019), els boti- guers favorables a fer Guimerà per als vianants van reclamar que no hi passés el bus, el regidor Ló- pez es resistia a aquesta idea. D'aquí que parlés de posar da- munt la taula una opció amb bus i una sense, si bé inicialment s'ha- via donat per fet que no hi conti- nuaria passant el bus. De fet, de- manat sobre el retard, l'Ajunta-

parell de mesos va insistir en el missatge, alhora que va aclarir que es presentaria amb dues al- ternatives. Unaamb elsistemadel transport públic millorat però molt semblant al que hi ha ara; és a dir, amb el bus circulant pel Gui- merà; i l'altra, amb una illa de vi- anants sense cap vehicle, inclòs el transport urbà.