El pati exterior de la residència de gent gran de la Font dels Capellans de Manresa no perdrà metres quadrats per les obres de la prolongació de l'avinguda dels Països Catalans. Els responsables del casal d'avis del barri, que tenen la seu en l'equipament, havien expressat la seva queixa en assabentar-se que els treballs urbanístics inclouen que una part del pati de gespa, on s'hi fan activitats i alguns residents surten a passejar, passi a formar part dels carrers que envolten l'equipament.

Tot i que els importants treballs que s'hi porten a terme efectivament ocupen una part del pati exterior, la transformació de l'emplaçament comportarà que el geriàtric guanyi nous espais i que no perdi metres quadrats. Els responsables de l'obra, però, mai no han comunitat als responsables del geriàtric ni del casal d'avis les afectacions, i per això van saltar les alarmes quan els responsables de l'entitat van veure que els operaris col·locaven estaques per eliminar un tros de la zona amb gesta.

En els plànols amb què s'ha treballant en els darrers anys per planificar el projecte ja preveien la urbanització de tot l'entorn i una afectació d'un part situada a l'extrem est de l'actual pati de la residència per permetre la prolongació del carrer Granollers. Però el planejament també preveu que, un cop urbanitzat tot el nou sistema viari, la residència quedi en una illa definida pels carrers Granollers, Concepció Piniella i avinguda dels Països Catalans, i que tots els terrenys que formen part d'aquesta illa, més enllà de l'actual parcel·la, quedin incorporats a l'equipament de la residència.

Així doncs, l'afectació es compensa per la incorporació de terrenys que actualment no formen part de l'actual límit de la residència. La Generalitat és l'administració responsable de les obres, en la qual també participa l'Ajuntament de Manresa. El consistori està treballant amb el Govern català per tal que, en paral·lel a l'execució de les obres, es modifiquin els límits de la parcel·la de la residència incorporant-hi tots els terrenys que fixa el planejament.

Bona part del terreny afectat és un talús amb pendent amb dificultats per ser utilitzat per part dels residents. Amb la nova configuració es vetllarà perquè tot l'espai que es guanyi, juntament amb la porció de terrenys que ara tenen pendent, siguin millorats i adequadament enjardinats per tal que es puguin utilitzar en la seva totalitat, segons indiquen a aquest diari fonts de l'Ajuntament de Manresa.

Es configurarà, doncs, una nova finca, amb un entorn que hauria de ser de més qualitat un cop estigui acabat, delimitada per voreres i ben connectada, a diferència de la situació actual, en què la residència limita amb terrenys no urbanitzats. D'altra banda, cal recordar que, amb la construcció de la nova avinguda dels Països Catalans, es generarà una gran zona verda entre els carrers Granollers, Fra Jacint Coma i Galí i la nova avinguda. D'aquí a un any ja es podrà circular per la prolongació de l'avinguda dels Països Catalans de Manresa.