L'actuació feta al bosc de ribera de Rajadell, en la qual es van talar 171 arbres, «no tan sols no ha fet cas de la normativa del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Rajadell i del Pla Director Urbanístic del Pla de Bages, sinó que tampoc no ha seguit el dictat del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal vigent». L'associació Meandre, que va denunciar l'actuació per considerar-la fora de lloc, va aportar ahir aquesta nova informació que, diu, li dona la raó.

Meandre també explica que, abans d'ahir «ens vam entrevistar amb l'alcalde de Rajadell i el seu equip tècnic, per considerar-los part afectada. L'actuació en qüestió ha transgredit la normativa del seu pla urbanístic i ha arrasat part de l'itinerari de la riera de Rajadell, que és camí connector en el seu terme. L'equip tècnic ha fet els passos administratius necessaris, tal com ha fet la nostra entitat, i ens han comunicat que, una vegada analitzada la documentació, si s'ha infringit la norma, la intenció del consistori serà reclamar la restauració del camí, de la senyalització desapareguda i la replantació d'elements de vegetació de bosc de ribera».

Segons la informació del pla tècnic lliurada pel Centre de Propietat Forestal, «la franja de bosc de ribera que ressegueix la riera de Rajadell forma part del que el document anomena àrea 3. I en el redactat de tots els apartats del pla tècnic aquesta àrea és considera un àmbit a preservar»