El Pla Estratègic d'Aigües de Manresa 2020-2025 té com a actuació més rellevant en infraestructures la construcció d'una nova Estació de Tractament d'Aigua Potable, ja que la dels Dipòsits Nous està exhaurint la seva vida útil. El nou equipament tindria un cost estimat d'uns 25 milions d'euros, es faria a prop del llac de l'Agulla, donaria servei també a Sant Fruitós i Santpedor, i es començaria a posar en funcionament d'aquí a 5 anys.

La potabilitzadora dels Dipòsits Nous va ser construïda als anys 60 i necessitaria augmentar la capacitat de tractament així com adaptar-se als nous requeriments legislatius. En comptes d'això s'opta per la construcció d'una nova infraestructura.

La nova planta ha de permetre assolir els objectius d'abastament i millorar els processos. A més, les noves tecnologies utilitzades la convertiran «en una de les plantes potabilitzadores més avançades de Catalunya, dotant als municipis abastits d'una qualitat d'aigua excepcional», segons el pla estratègic.

Antoni Ventura, gerent d'Aigües de Manresa, ha explicat que inicialment es pensava en renovar la planta actual però fent una anàlisi més global «hem vist que el que té sentit és construir una sola planta que substitueix les de Manresa, Sant Fruitós, Pineda i Santpedor». Es tracta de «quatre plantes que es troben en un radi de tres o quatre quilòmetres i totes tenen necessitat de renovació. Afrontar la renovació de quatre plantes en paral·lel té poc sentit. En té més unificar les quatre plantes en una per capturar sinergies i economies d'escala».

Segons Ventura, «ara estem treballant en aquest escenari. Estem pensant en una planta fora dels Dipòsits Nous en l'àmbit territorial del Consorci Urbanístic de l'Agulla i, per tant, al voltant del llac de l'Agulla en terme de Manresa o de Sant Fruitós». Ventura ha explicat que hores d'ara s'està en negociacions amb el consorci urbanístic de l'Agulla com autoritat urbanística d'aquest àmbit «i pensem que s'ha de situar pels volts del llac, no gaire lluny per qüestions d'eficiència i de proximitat. Per qüestions tècniques i econòmiques té sentit que sigui a la vora del llac».

Ventura ha recordat que el llac de l'Agulla és el dipòsit de pretractament de l'aigua i si s'ha de portar molt lluny això significa més canonades «i si hi ha canvis de cota, bombament i cost energètic».

Ventura ha explicat que els Dipòsits Nous «s'han quedat petits. Quan es pensava en substituir l'actual planta ja anava molt just però si es pensa en fer una més gran per substituir també les altres plantes ja no hi cap». A més, Dipòsits Nous «ha quedat bastant engolit per la ciutat».

Ventura ha afirmat que «continuem necessitant els dipòsits i, per tant, aquesta instal·lació tècnica continuarà. Encara que fem una planta en una altra banda no podem prescindir dels dipòsits que hi ha allà i hi ha molt personal treballant. Però la nova planta no serà allà».

Després de detectar la necessitat de fer la nova planta, Ventura explica que «ara estem en converses urbanístiques per acabar de trobar l'emplaçament. Hem començat a fer números i a parlar amb projectistes per fer el projecte».

La planta es farà en dues fases. La primera fins al 2025 i la segona posterior. «Estem parlant d'una infraestructura molt gran, que ha de durar, ha d'estar molt ben pensada i ens agafa en un moment de canvi normatiu. Hi ha una nova normativa europea en marxa que farà molt més restrictiu el control dels paràmetres de qualitat de l'aigua».

La segona fase de l'operació de la nova Estació de Tractament d'Aigua Potable seria per donar compliment a aquesta nova directiva.

L'operació té molt en compte la futura normativa europea sobre qualitat de l'aigua.

Es tracta d'una directiva que s'havia d'aprovar a l'abril i que per la pandèmia es va ajornar. Un cop transposada a la llei espanyola -en un període d'uns 2 anys- això comportarà necessitats d'inversió molt elevades per ajustar-se als nous requeriments, el que previsiblement generarà la necessitat de terminis realistes per afrontar-los. Però, al final del camí hi haurà un nou marc pel qual cal estar preparat.

Precisament la segona fase de l'operació de la nova Estació de Tractament d'Aigua Potable seria per donar compliment a la nova directiva i es preveu executar més enllà del 2025 amb una important inversió. Així que la primera fase de l'operació serà per substituir i millorar els actuals equipaments de potabilització amb nova tecnologia capturant economies d'escala passant de quatre plantes a una. I es deixarà preparat per a una segona fase totes aquelles inversions necessàries per complir amb la nova directiva que està en camí.

La previsió és que la planta serà operativa al voltant del 2025 i quedaran pendents actuacions per acollir-se a la nova directiva.

El Pla Estratègic Horitzó 2025 d'Aigües de Manresa és fruit de la constatació d'estar vivint un moment de gran complexitat i incertesa, i la necessitat de tenir una visió a mig termini. Per això es va decidir dibuixar un pla de ruta amb fites concretes.