La Secció de Planificació de la Via Pública de l'Ajuntament de Manresa informa que, demà dimarts 19 de gener, Aigües de Manresa, S.A. farà uns treballs d'inspecció de l'estat de la xarxa de clavegueram als següents emplaçaments:

  • Carrer Bilbao núm. 5: Amb motiu d'aquesta inspecció es tallarà al trànsit de vehicles el carrer Bilbao entre la carretera de Vic i el carrer Caritat. És previst que aquesta afectació duri dues hores.
  • Carrer Pere Vilella núm. 9: Amb afectació d'un carril de circulació. El trànsit de vehicles provinent del carrer Concòrdia es desviarà per carrer Jaume d'Amergós en direcció a la carretera de Santpedor. És previst que aquesta afectació duri dues hores.
  • Carrer Font de Gat núm. 3: Es prohibirà l'estacionament de l'àmbit d'afectació dels treballs.
  • Carrer Francesc Juanola: Es prohibirà l'estacionament a la cantonada del carrer Divina Pastora, davant els núm. 24 i 37 i la cantonada amb carrer Sant Magí.