Ahir al migdia es va dur a terme el ple extraordinari de l'Ajuntament de Manresa per a la constitució de les meses electorals de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer. Les persones que vulguin comprovar si han de formar part de les meses poden fer-ho a través de la web municipal, a través d'aquest enllaç. En total, s'han triat 765 persones, entre titulars i suplents, per a les 85 meses de Manresa

Com saber si t'ha tocat?

A l'esmentada pàgina, els interessats poden introduir el document d'identitat i la data de naixement. El sistema, a banda d'indicar el lloc de la votació de cada ciutadà o ciutadana, també l'informarà sobre si ha estat designat membre d'una mesa.

Així ha estat el sorteig

La convocatòria del ple d'aquest dimecres es va fer ahir al vespre d'urgència. S'ha celebrat al saló de sessions de l'Ajuntament. Abans d'entrar, dos treballadors s'han encarregat de prendre la temperatura a tots els assistents, tant als regidors com als informàtics i periodistes presents. Per part dels regidors, no hi han assistit Miguel Cerezo, que està fent quarantena; Alba Homs, que no hi ha pogut ser per un tema de feina, i David Aaron López, que ha hagut d'atendre un tema personal i que quan hi ha arribat ja s'havia acabat. A les taules on seien hi havia gel hidroalcohòlic.

Després de la benvinguda de l'alcalde Marc Aloy, que ha agraït la presència als regidors assistents, i de l'aprovació del primer punt, consistent a donar el vistiplau a la convocatòria del ple extraordinari, el secretari ha procedit a llegir el text formal per a la formació de les meses. S'ha triat el regidor més jove, Jordi Trapé, de Fem Manresa, per dir prou tres cops per escollir els tres números per triar els ciutadans que formaran les taules, el llistat dels quals ha generat tot seguit el programa informàtic. Tothom les ha seguit mentre passaven per la pantalla per saber si, com ha dit l'alcalde, havia sortit "afortunat". El ple s'ha acabat al cap d'un quart d'hora.

Ple extraordinari

De les 765 persones escollides per sorteig, finalment a les meses només n'hi quedaran un terç, 255 (un president, un vocal primer i un vocal segon a cada mesa). Per a cadascun dels càrrecs també s'han designat dos suplents. Tant titulars com suplents s'hauran de presentar al seu col·legi el dia de les eleccions a les 8 del matí.

El cens electoral de Manresa per a aquests comicis a Catalunya és de 51.871 votants. D'aquests, han entrat al sorteig d'aquest matí un total de 39.502 persones, que són les que complien els requisits: tenir entre 18 i 70 anys, estar empadronats a Manresa i disposar del títol de batxillerat, FP2 o superior, en el cas dels presidents, o EGB, ESO, FP1 o superior, en el cas dels vocals.

Una obligació

La condició de membre de la mesa electoral té caràcter obligatori. Si la persona té cap excusa justificada documentalment que li priva d'acceptar el càrrec, disposarà de set dies a partir de la recepció de la notificació per presentar l'al·legació corresponent davant la Junta Electoral de Zona, situada als Jutjats de Manresa (carrer Arbonès, 29), en horari de 9 a 14,30 hores, o al telèfon 93 693 04 35.

Si aquells a qui ha tocat ser a una mesa no es presenten per exercir les funcions que tenen assignades o durant la jornada electoran abandonen el lloc assignat sense causa justificada, incorreran en la pena d'arrest major i poden rebre una multa econòmica, segons estableix la Llei Orgànica del règim electoral general.