Seguir la pista dels exalumnes que fa tres anys van acabar els seus estudis universitaris. Això és el que fa la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) des que es va graduar la promoció del 2005-2006 fins a la del 2016-2017 per saber què se n'ha fet dels seus estudiants. L'objectiu és conèixer si treballen, si ho fan del que han estudiat, si els estudis s'adiuen amb el que s'ha trobat al món laboral o com van trobar la seva feina. Es fa tres anys després que hagin acabat els estudis perquè es considera que és un temps prudencial perquè hagin pogut trobar una feina estable.

Un 85,7 % de les persones que es van graduar el curs 2016-217 a la Fundació Universitària de Manresa (FUB-UManresa) ja estaven treballant al cap d'un any. Un 93 % ho feien al cap de tres. Una gran majora repetiria els mateixos estudis si haguessin de començar de nou, i el 83 % ho faria, a més a més, a la mateixa universitat de Manresa. Més dades. Els contactes són la principal via d'accés a una feina, seguit de les pràctiques d'estudis a empreses, on s'hi acaben quedant. És un resum de l'informe d'inserció laboral de les persones graduades a la FUB-UManresa l'esmentat curs.

Garantir la qualitat

L'estudi es realitza perquè «com a universitat ens interessen les dades», i també perquè «n'extreiem informació vinculada al nostre sistema de garantia de qualitat i de millora continua. Mirem què passa, què podem impulsar o què podem millorar. És una font d'informació» asseguren els seus autors, Laura Llobet i Albert Espelt. Llobet és responsable de Qualitat, i Espelt director del Departament d'Epidemiologia i Salut Pública de la FUB-UManresa.

S'afegeix a altres nàlisis com les enquestes de satisfacció que es fa als estudiants. En aquest cas, però, es realitza un cop ha acabat el grau. «Ens ajuda a tenir més coneixement i a reflexionar».

També permet fer comparatives. Un 96,9 % dels alumnes que es van graduar el curs 2014-2015 es van inserir al món laboral; el següent va ser un 94,5 % i el 2016-2017 ha sigut va ser d'un 93 %. «Les dades demostren que no és una cosa puntual, sinó que hi ha una estabilitat els darrers anys i que són bones al llarg del temps». Anys anteriors, com el 2007, 2008 i 2009, la inserció laboral va baixar en picat perquè es vivia en un context de crisi econòmica. Ara, però som en plena pandèmia de la covid i, en canvi, s'ha mantingut per sobre del 90 %. S'explica per la importància dels graus de Ciències de la Salut.

Treballar del que has estudiat

En Educació Infantil i Gestió d'Empreses (ADE), el percentatge d'exalumnes que es dediquen a feines relacionades amb el que han estudiat és més baix. Un 66,7 % i un 76,9 % respectivament. En Educació Infantil hi ha el factor oposicions. Si no se'n convoquen s'han d'agafar a altres feines. Pel que fa a ADE, s'explicaria perquè depèn més del sector privat, diuen Llobet i Espelt. En canvi a ADE és més fàcil trobar feina abans fins i tot d'acabar el grau. En aquest cas ho van fer un 61,5 % dels estudiants. Moltes vegades pel fet de fer pràctiques en una empresa, on s'hi van acabar quedant fins i tot abans de finalitzar els estudis.

Mentrestrant el 100 % dels alumnes que es van graduar en Logopèdia i en Podologia es dediquen al que van estudiar. A Infermeria el percentatge és del 95,2 % i a Fisioteràpia és del 89 %.

Més dades. En general el grau de satisfacció en relació a la feina és bona. Es puntua entre un 4,8 i un 5,9 en una escala de 7; els graduats valoren positivament la formació rebuda a la universitat i la majoria, entre el 72 % dels de Fisioteràpia i el 100 % de Logopèdia, repetirien la carrera si haguessin de començar de nou. A més a més una gran majoria ho faria a la mateixa universitat de Manresa. «És com una validació», comenten Llobet i Espelt. «De cara al futur ens haurem de plantejar un estudi qualitatiu per entendre aquell patit percentatge que no ho faria per entendre'n els motius».

També es demana sobre mobilitat: on acaben trobant feina. La majoria dels exalumnes treballen al territori, i «creiem que això és positiu».

Grau per grau

Per primera vegada l'estudi d'inserció laboral s'ha fet al detall de cada grau que es cursa a la FUB-UManresa. Fins l'any passats'analitzava a nivell general.

Aquesta mena d'estudis serveixen bàsicament per quatre coses, segons Llobet i Espelt. D'entrada per conèixer «què està passant a la nostra població, per fer intervencions, per avaluar les que s'han fet durant el curs i per disseminar la informació perquè tothom pugui veure què passa amb els nostres estudiants».

També es pot comparar amb el mateix estudi que fa l'Agència de Qualitat Universitària, encara que en aquest cas es porta a terme cada tres anys. És difícil emmirallar-se, afirmen Llobet i Espelt, però en general les dades de la FUB-UManresa són superiors a la mitjana catalana.