Manresa rebia una aportació extra de l'Estat per tenir més de 75.000 habitants d'entre 700.000 i 850.000 euros. Ara ha passat a ser d'1,6 milions d'euros, el doble.

La consideració pel que fa a transferències de l'Estat de ciutat gran suposarà prop de 5 milions d'euros durant 3 anys.

Es tracta d'una important injecció de capital, sobretot tenint en compte que l'Ajuntament venia de 4 anys en els quals havia perdut aquesta aportació extra d'entre 0,7 o 0,85 milions d'euros per haver baixat puntualment dels 75.000 habitants just quan tocava renovar la categoria de ciutat gran. A més a més, l'any passat ja havia de rebre diners per haver recuperat la consideració de ciutat gran, però els fons no van arribar perquè l'Estat va funcionar amb pressupostos prorrogats.

L'equip de govern d'ERC i Junts va explicar ahir que el total d'aportació estatal d'enguany -que arriba en bestretes mensuals- serà de 18.510.980 euros.

Les corporacions locals tenen dret a participar d'una part dels tributs de l'estat. Segons ha explicat el govern municipal, l'any passat l'aportació pel concepte de ciutat gran no va arribar, pel fet que no es van aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat. Però a partir d'aquest any 2021, en què sí que s'han aprovat els comptes estatals, l'Ajuntament de Manresa percebrà una xifra d'1,65 milions d'euros més que el 2019 (el darrer exercici en què no era considerada ciutat gran). La quantitat representa 1,1 milions més dels previstos al pressupost municipal del 2021 aprovat el desembre passat. Com que el pressupost 2021 ja s'ha aprovat, aquests ingressos han d'anar destinats al funcionament ordinari de l'Ajuntament. Per tant, no es poden utilitzar per a nous projectes ni per incrementar partides ja previstes al pressupost, sinó que serviran per millorar el tancament de l'exercici.

En el cas que el tancament sigui positiu i es generi superàvit, es podrà utilitzar dins l'any vinent. A partir de l'any 2022, els ingressos provinents de l'estat ja es podran incloure al pressupost municipal.

Així doncs, en el conjunt dels tres exercicis restants de l'actual mandat (2021, 2022 i 2023), la xifra que rebrà l'Ajuntament per ser ciutat gran serà de gairebé 5 milions d'euros.

Els 18,5 milions d'euros d'aportació de l'Estat enguany són 1.173.402,26 euros més del previst al pressupost municipal del 2021 (que era de 17.337.578 euros).

L'any 2019, l'aportació de l'Estat (aleshores per la via de transferència directa) va ser de 16.861.362 euros. Per tant, Manresa rebrà aquest any de l'Estat 1.649.618 euros més que el 2019.

La participació de cada ajuntament en els tributs de l'Estat es calcula amb uns criteris de repartiment d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Des d'ara, Manresa rebrà una part de la recaptació estatal en impostos com l'IRPF, l'IVA i l'impost sobre hidrocarburs. La quantitat definitiva se sabrà quan l'Estat calculi el que ha recaptat a la ciutat.