El projecte per pacificar el trànsit als principals carrers del barri de les Escodines de Manresa, el de Escodines i el Sant Bartomeu, es va posar en marxa ahir amb l'inici de les obres per renovar el paviment dels dos vials. Està malmès i enfonsat a causa precisament del pas constant de vehicles, fet que ha motivat les queixes de l'associació de veïns, tot i ser carrers on tenen preferència els vianants. Un cop s'acabin les obres, veïns i Ajuntament de Manresa, han de negociar nous límits al trànsit.

De moment, però, l'Ajuntament ha iniciat els treballs per substituir el paviment dels dos carrers, des de la plaça de Sant Ignasi fins al carrer Nou de Santa Clara. S'hi invertiran 135.000 euros i és previst que les obres durin nou setmanes.

Ahir al matí es van col·locar les tanques per senyalitzar els nous recorreguts de circulació. Ja no es pot accedir ni al carrer Escodines ni al Sant Bartomeu des de la plaça Sant Ignasi. Es manté l'accés i sortida de vehicles autoritzats, bàsicament veïns, des del carrer Nou de Santa Clara per anar al Sant Bartomeu i Aiguader. Un cop senyalitzat el tram d'obres es van començar a treure amb una piconadora les llambordes de l'inici del carrer Escodines. La primera fase dels treballs se centrarà en aquest tram: carrer Escodines entre plaça de Sant Ignasi i carrer Aiguader.

Posteriorment s'actuarà al tram del mateix carrer Escodines i el Sant Bartomeu fins a la sortida del carrer Aiguader. Finalment la tercera i darrera fase serà per completar la pavimentació del Sant Bartomeu, entre la sortida de l'Aiguader i el Nou de Santa Clara, davant del casal del barri. Just a la placeta que hi ha al costat s'hi ha habilitat l'espai per emmagatzemar el material de les obres.

Segons el projecte tècnic de l'obra, «el mal comportament del paviment actual s'explica per la funcionalitat del carrer, que suporta un trànsit rodat molt intents i una solució de pavimentació poc adequada». La proposta és retirar el paviment malmès i fer-ne un de continu que es delimita a banda i banda per un de llambordes sobre una base de formigó.

L'Associació de Veïns de les Escodines s'ha queixat sovint que tan el carrer Escodines com el Sant Bartomeu són una via de pas directe des de la Via de Sant Ignasi a tot el sector de La Balconada i l'Hospital de Sant Joan de Déu. En canvi, són carrers que es van projectar perquè hi tinguessin preferència els vianants. Per revertir aquesta situació veïns i ajuntament negocien posar límits al trànsit. Dues propostes que hi ha sobre la taula són canviar l'actual sentit de la circulació o bé posar-hi fotomultes.