La Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran de Manresa creu que l'argumentació del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, l'Alcalde de Manresa i el regidor d'Urbanisme sobre l'afectació de les obres de l'avinguda dels Països Catalans a la residència de la Font dels Capellans "intenten justificar el que és injustificable" i estan causant "confusió".

La Plataforma afirma que "la responsabilitat del projectat nyap urbanístic és compartida tant per l'Ajuntament com per la Generalitat". L'Ajuntament com a responsable de dibuixar el nou vial quan va dissenyar el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). La Generalitat com a titular de la residència, perquè durant el període d'exposició pública del POUM no va impugnar l'afectació.

A més, l'òrgan competent de l'Administració per a la seva aprovació definitiva correspon a la Generalitat qui finalment ho publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). "I el que és més greu, cap de les dues Institucions (Ajuntament i Generalitat) havien comunicat a la direcció de la residència l'afectació urbanística", afirma.

Assegura que "les declaracions que tant l'Alcalde de Manresa Marc Aloy, com el regidor d'Urbanisme David Aaron López, estan realitzant als mitjans de comunicació no es corresponen amb la realitat. Només provoquen confusió entre la ciutadania. Davant la mobilització ciutadana per evitar l'afectació a la residència intenten justificar el que és totalment injustificable".

I explica que a la reunió celebrada a l'Ajuntament el passat dia 8 de gener -amb presència de l'Alcalde i la regidora de Gent Gran Rosa Ortega- se'ls va passar un PowerPoint a través del qual es podia comprovar com els metres quadrats de zona verda que s'afirma que es guanyaran són inferiors als metres quadrats de zona verda que es perdran.

A la reunió van sol·licitar una còpia dels plànols "que fins el dia d'avui encara no se'ns han entregat. El passat dia 19 de gener a través de correu electrònic ho vam tornar a reclamar i la contestació de l'Alcalde va ser : "estem acabant de redactar el projecte del nou àmbit de la residència amb la incorporació dels terrenys que ara no en formen part". L'Ajuntament, però, continua sense facilitar-nos els plànols reclamats, actitud que ens fa dubtar de la versió municipal que van escampant".

En el supòsit que amb les modificacions del projecte s'acabés guanyant superfície de zona verda, opinen que "mai compensarà la greu pèrdua dels metres quadrats de jardí que té l'actual emplaçament. El jardí, tal com està actualment, és font de vida pel benestar dels estadants a la residència i pels usuaris del casal de la gent gran. El nou vial que està previst que creui pel jardí, i passi gairebé fregant una cantonada de l'edifici, només provocarà malestar i inconvenients diversos com el soroll dels vehicles. L'espai que es pugui guanyar mai superarà la qualitat de l'espai que es perdrà".No emprescindible

Insisteix en que aquest nou vial (prolongació del carrer Granollers) no és imprescindible ja que l'enllaç del barri amb la nova Avinguda dels Països Catalans està previst efectuar-se a través de la prolongació del carrer Concepció Piniella (l'altre lateral de la residència sense cap afectació) i amb la connexió de la rotonda situada uns metres més enllà. Si l'Ajuntament insisteix en la seva necessitat té l'alternativa de fer la connexió a través del solar buit que hi ha el costat de la residència i que no provoca cap afectació a l'equipament. Tècnicament és possible, malgrat l'alternativa no sigui un enllaç en línia recta i tingui certa curvatura.

Per a la Plataforma és fonamental cercar una solució evitant l'actual afectació . "Tot és possible, només és qüestió de voluntat política. L'Ajuntament quan li convé no dubta a efectuar modificacions puntuals del POUM. A Manresa tenim uns quants exemples".

Per tot plegat, des de la Plataforma en defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran "defensem l'actual estructura de l'equipament i ens oposem fermament a l'afectació prevista en el POUM. Ens solidaritzem amb la preocupació i neguit dels treballadors del centre assistencial, dels residents i dels usuaris del casal de la gent gran. Amb diàleg, pacíficament, i solidàriament ens mobilitzarem amb altres col·lectius socials per evitar que el nyap urbanístic prosperi".