El ple va donar compte de l'informe de seguiment del pla local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa que situa el cost global fins ara en 4.285.442 euros, cent mil euros més que el pressupost que es va comptabilitzar al mes de desembre.

L'actualització dels canvis en les dotacions econòmiques constata exactament d'un augment de 101.536 euros en relació al mes anterior i eleven el cost global del pla a 4.285.442 euros.

Segons aquestes dades, l'Ajuntament continua assumint la major part del cost de les mesures fins arribar a 2.553.010 euros (60% del total), tant per l'aportació de 2.097.335 euros de recursos ordinaris com pel descens d'ingressos de 461.825 euros que s'ha patit per les bonificacions fiscals i l'aturada d'alguns serveis (11%), tot i que en aquest últim concepte encara caldrà comptabilitzar el cost afegit d'algunes concessions en el moment que es faci la liquidació i el cost derivat d'algunes bonificacions i reduccions de les taxes municipals.

La Generalitat, amb 1.025.091 euros (24%), és la segona administració que més diners ha aportat al Pla, per davant de la Diputació de Barcelona, que hi ha destinat 672.662 euros (16%).