Aigües de Manresa portarà a terme avui uns treballs per inspeccionar l'estat de la xarxa de clavegueram. Al carrer de Sant Salvador es tallarà el trànsit de vehicles (com a màxim un parell d'hores) i es mantindrà l'accés als guals des dels extrems del vial. Pel que fa al carrer de Llussà, també es tallarà el trànsit de vehicles un màxim de dues hores en aquest vial. En aquest cas es mantindrà l'accés i la sortida del carrer de la Dama des del carrer del Joc de la Pilota.