La xifra de població amb la què el departament de Salut de la Generalitat està calculant l'afectació de l'epidèmia de covid-19 a Manresa és de 79.771 habitants.

Les dades que fa servir el Servei Català de la Salut per a la gestió és el denominat Registre central d'assegurats del CatSalut. És segons aquest registre que els habitants de la ciutat freguen els vuitanta mil.

La xifra surt de les dades personals de què disposa el Servei Català de la Salut per a la gestió de la targeta sanitària individual (TSI) i formen part d'un fitxer automatitzat denominat Registre central d'assegurats del CatSalut (RCA).

Aquest registre permet la identificació única dels assegurats del CatSalut, mitjançant el codi d'identificació personal (CIP), la gestió i consulta de les seves dades i l'actualització d'aquestes a les unitats proveïdores de serveis sanitaris.

També permet gestionar l'emissió de targetes sanitàries individuals, la localització dels assegurats per àrees bàsiques de salut i l'assignació de la unitat proveïdora d'atenció primària.

La xifra, però, no es correspon amb la del padró continu de l'Ajuntament de Manresa, que es troba a l'entorn de les 78.800 persones.

A més, la xifra de la Generalitat és molt dinàmica i a principis de novembre atribuïa a Manresa 79.680 habitants, 91 menys que ara.

Les dades oficials de població de Manresa corresponen a 1 de gener del 2020 i són de 78.245 habitants, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), i de 78.269, segons el padró municipal.

La xifra del padró, tot i ser menor a la que utilitza el Departament de Salut, suposa un màxim històric per a la ciutat.

Són 526 empadronats més que un any abans quan el padró de Manresa va arribar a una altra xifra rècord, 77.743 habitants, que ara s'ha vist superada.

La darrera actualització del padró de Manresa ofereix una xifra que és el resultat de cinc anys seguits amb dades a l'alça.

La darrera reculada poblacional que recull el padró correspon a l'any 2015, quan es van comptabilitzar 75.163 habitants.