L’Ajuntament de Manresa ha elaborat una enquesta per determinar l’opinió que tenen els manresans i manresanes majors de seixanta anys sobre l’habitatge. Aquesta eina s’emmarca dins d’un dels objectius fixats en el Pla Local d’Habitatge 2017-2022. En concret, en el d’establir mesures per atendre l’emergència social i prevenir situacions de risc d’exclusió social-residencial.

L’any passat, l’Ajuntament de Manresa i la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran van signar un document en el qual el consistori assumia el compromís de realitzar un estudi per a la possible promoció de nous habitatges o bé millorar els existents.

Posteriorment, es va contractar la realització d’un estudi sobre les noves formes d’habitatge per a les persones grans, que incloïa un diagnòstic de la situació a Manresa i una recerca de noves formes d’habitatge per aquest col·lectiu en l’àmbit estatal i europeu. També un treball de camp de les necessitats i interessos específics que tenen les persones grans de la ciutat respecte del tema residencial.

L’estudi, impulsat per l’Ajuntament de Manresa, servirà per determinar i conèixer l’opinió de les persones de seixanta anys o més de la ciutat sobre l’habitatge, les seves necessitats així com les noves formes d’habitatge en l’àmbit estatal i europeu adreçades a aquest col·lectiu. Poden consultar i respondre l’enquesta en aquest enllaç.

L'Ajuntament ja ha fet arribar l’enquesta a entitats de la ciutat i, en aquests moments, han respost un total de 259 persones. A banda de l’enquesta, es crearan grups de debat per aprofundir aquesta temàtica. Si algú hi vol participar, es pot posar en contacte a través del correu serveissocials@ajmanresa.cat.