L’Ajuntament de Manresa ha iniciat una campanya informativa per donar a conèixer a la ciutadania la nova normativa que cal seguir per circular amb patinets elèctrics, anomenats Vehicles de Mobilitat Personal (VMP). S’ha editat material gràfi c que es distribuirà per la ciutat mitjançant diferents suports publicitaris i les xarxes socials.

Segons la regulació que ha establert la Direcció General de Trànsit (DGT), els VMP només poden circular per calçades i carrils bici i, per tant, no està permès que circulin per voreres ni per zones de vianants. Tampoc es permet circular amb auriculars o parlant per telèfon, ni circular amb passatgers (només hi pot anar el conductor). A més a més, es recomana portar casc i, a la nit o en situacions de visibilitat escassa, cal portar llums i roba reflectant. L’Ajuntament recorda que, com en qualsevol altre vehicle, la persona que condueix un VMP té l’obligació de sotmetre’s a les proves d’alcohol i drogues i seguir les normes generals de circulació, ja que amb la fixació de la regulació els VMP passen a ser considerats vehicles en tots els sentits.

En aquesta línia, la DGT també ha establert quins són els patinets elèctrics que es consideren VMP i, per tant, estan sotmesos a aquesta normativa, i quins en queden fora. Un dels conceptes que serveixen per diferenciar-los és la velocitat. Els patinets que no superen els 6 km/h estan considerats joguines i no estan sotmesos a la regulació, mentre que els que agafen una velocitat d’entre 6 i 25 km/h com a màxim són els que estan considerats VMP. Aquells patinets que superen els 25 km/h tenen consideració de ciclomotor (fins a 45 km/h) i també poden tenir consideració de motocicleta (si superen els 45 km/h). En aquests casos, cal inscriure’ls a Trànsit, quedant sotmesos a la mateixa normativa que ha de seguir un ciclomotor o una motocicleta. Un altre dels conceptes clau és l’alçada del seient. Per ser considerat un VMP el seient no pot superar l’al&ccedi l;ada de 54 cm.

La normativa fixa la instrucció que la DGT va emetre el desembre de 2019, en la qual ja s’establien algunes normes bàsiques de circulació, com la prohibició de circular per voreres i zones de vianants, així com el fet que els VMP estan sotmesos a les normes generals de circulació (semàfors, sentit de circulació, alcoholèmia, etc). Entre el 2020 i el 2021, la Policia Local de Manresa ha interposat 56 sancions a conductors de VMP i ha denunciat 3 infraccions penals a persones que portaven un tipus de patinet que superava la potència i velocitat establerta per als VMP.