La Generalitat de Catalunya ha acceptat la petició de l'Ajuntament de Manresa perquè li delegui la competència sancionadora per l´incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la covid-19.

La petició va ser aprovada al ple municipal de desembre i elevada a la Generalitat.

Fins ara, la Policia Local aixecava actes que eren remeses a la Generalitat perquè aquesta tramités l'expedient sancionador i ingressés l'import de la multa.

L'Ajuntament de Manresa, com altres corporacions, ha fet els tràmits per poder gestionar directament les sancions lleus, que són un 90% -com per exemple no dur mascaretes o no respectar la distància- perquè el procediment sigui més àgil i l'import econòmic se'l quedi l'Ajuntament.

Al ple de febrer s'ha donat compte de la resolució de l'alcalde per delegar en el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Joan Calmet Piqué, l'atribució per exercir la competència delegada a l'Ajuntament de Manresa pel Departament de Salut de la Generalitat, en relació al règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció per fer front a la covid-19.