La Generalitat de Catalunya ha acceptat la petició de l'Ajuntament de Manresa perquè li delegui la competència sancionadora per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la covid-19.

La petició va ser aprovada al ple municipal de desembre i elevada a la Generalitat. Fins ara, la Policia Local aixecava actes que eren remeses a la Generalitat perquè aquesta tramités l'expedient sancionador i ingressés l'import de la multa. L'Ajuntament ha fet els tràmits per poder gestionar directament les sancions lleus, que són un 90% -com per exemple no dur mascaretes o no respectar la distància- perquè el procediment sigui més àgil i l'import econòmic se'l quedi l'Ajuntament.

El ple d'ahir va donar compte de la resolució de l'alcalde per delegar en el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Joan Calmet, l'atribució per exercir la competència delegada a l'Ajuntament pel Departament de Salut de la Generalitat.