L'Ajuntament ha elaborat una enquesta per conèixer l'opinió que tenen els manresans més grans de seixanta anys sobre l'habitatge. S'emmarca dins l'objectiu fixat en el Pla Local d'Habitatge 2017-2022 d'establir mesures per atendre l'emergència social i prevenir situacions de risc d'exclusió social-residencial.

L'enquesta ja s'ha fet arribar a entitats de la ciutat i, fins aquesta setmana, l'havien respost 259 persones. A banda, es crearan grups de debat per aprofundir en aquesta temàtica. Si algú hi vol participar, es pot posar en contacte amb serveissocials@ajmanresa.cat.

Entre d'altres, l'enquesta demana a l'enquestat com valora l'estat de conservació del seu habitatge; si està adaptat interiorment a la mobilitat reduïda; si disposa de calefacció; si necessita reformes; si coneix el cohabitatge sènior (on les persones que hi viuen mantenen la privacitat i comparteixen serveis i espais comuns), i si creu que a Manresa falten habitatges específics per a persones grans.

L'any passat, l'Ajuntament i la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran van signar un document en què el consistori es comprometia a fer un estudi per a la possible promoció de nous habitatges o bé millorar els que hi ha.