El sindicat CGT de Fomento de Construcciones y Contratas, empresa que s'encarrega de la concessió municipal del servei de neteja de Manresa, ha denunciat el poc manteniment dels vehicles després de la caiguda de la compactadora de cartró d'un d'ells que hauria pogut tenir gravíssimes conseqüències.

Amb el vehicle avariat de fons, el sindicat ha difós un vídeo en el qual s'afirma que «això és el que passa quan no es fa un manteniment de la maquinària».

Segons el sindicat, no ha estat un incident aïllat sinó «un problema del que venim avisant fa molt de temps». El sindicalista, visiblement indignat, assegura que ja s'havia posat sobre la taula que «podria passar una desgràcia» i que, malauradament, això és el que «ha estat a punt» de passar. I afegeix que el fet que l'accident no ferís de gravetat els treballadors es podia interpretar com que havien tornat a néixer.

El sindicalista considera que «sobren les paraules» perquè només cal veure a terra la pesada peça articulada de metall situada a la part posterior del vehicle i el que hauria pogut passar.

Requerit per aquest diari, l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa ha informat que el vehicle avariat ha estat retirat del servei i que hores d'ara s'està revisant quin problema es va produir en el seu mecanisme.