S'estima que el 12% de totes les morts a tot el món, es van atribuir el 2019 a la contaminació de l'aire exterior o domèstic. A Espanya, cada any es produeixen prop de 9.000 defuncions a causa de la mala qualitat de l'aire.

Sabent aquesta xifra, podem respirar tranquils a Catalunya?

Els nivells alts de contaminació estan presents. La contaminació s'està estenent, sobretot a les grans ciutats. i els nivells de diòxid de nitrogen en algunes zones sobrepassen els límits de l'OMS. Per tant, això afecta la nostra salut i per això cal treballar per reduir les xifres.

L'anuari de qualitat de l'aire de Catalunya dictamina que Manresa ha disminuït els nivells de contaminació en els darrers dos anys. Per quin motiu ens trobem entre les ciutats amb més mortalitat per pol·lució a Espanya?

Hi ha molts factors que influeixen en l'efecte nociu dels contaminants sobre determinades àrees com ara la meteorologia o la situació geogràfica: si la ciutat es troba en una vall és mes fàcil que les partícules fines s'acumulin. Veritablement, la tendència a la capital del Bages és positiva, però s'ha de continuar treballant i intentar aplicar polítiques per accelerar la reducció de la contaminació.

No es pot canviar de la nit al dia.

No, però amb la covid s'ha vist que les solucions són possibles. D'un dia per un altre, durant el confinament, les grans ciutats van patir una baixada significativa dels nivells de contaminació. Per tant, si s'apliquessin mesures urgents on hi hagués una reducció dràstica del trànsit, aquesta reducció serà molt significativa.

Existeix una relació directa entre l'impacte del virus i la contaminació en la salut de les persones?

Hi ha moltes teories que neixen de l'estudi d'aquesta relació. Una investigació de la Universitat de Harvard ha dictaminat que aquells que viuen en àrees més contaminades són un 8% més susceptibles a contraure la covid perquè tenen patologies prèvies a la contaminació.

Al desembre del 2020 es va reconèixer per primer cop la mort d'una nena com a una defunció per contaminació. En un futur, la pol·lució podria passar de ser un factor de risc a la pròpia causa de mort?

Determinar que la contaminació és la causa de mort oficial impacta molt. Al mateix temps és difícil fer aquesta atribució perquè hi ha molts factors de risc els que intervenen i comporten al desenvolupament d'una malaltia. Però si es en un futur es pogués certificar, la gent li donaria més importància.

Creu que la ciutadania està prou informada sobre les conseqüències per a la salut de l'aire que respirem?

Avui dia existeixen molts moviments ciutadans que reclamen aire net a les ciutats. És una tendència a l'alça però cal continuar treballant perquè aquesta crida arribi a tots els sectors de la població i es pugui crear més consciència.Al cap i a la fi l'impacte de la contaminació no és immediat com el coronavirus, és un factor de risc de llarg termini i a vegades és difícil percebre-ho com a tal.

En quins aspectes?

En relació a l'ús del transport: fer ús de la bicicleta, el transport públic o caminar. És molt important que els canvis individuals estiguin combinats amb polítiques publiques que afavoreixin aquests canvis. Un factor molt important és que el ciutadà pugui reclamar aquests canvis perquè la ciutat es construeixi per a la gent. No serà fàcil modificar les dinàmiques si la ciutat no està dissenyada per a poder afavorir aquests desplaçaments.

La clau doncs està en el redisseny urbà.

Exacte. Les autoritats municipals han de crear noves polítiques per a construir la ciutat per afavorir el canvi dels comportaments ciutadans i oferir condicions de vida més saludables. En serien exemples, la implementació dels carrils bici, incentivar les vies de transport sostenibles així com millorar la connectivitat del transport públic i conscienciar les indústries perquè canviïn les seves fonts d'energia a unes de més netes.