La primera Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de la Generalitat a la Catalunya Central veurà la llum el segon trimestre del 2022 i se situarà a la segona planta de l'antiga Fàbrica del Salt (coneguda també com de l'Aranya), al primer pis de la qual hi ha la mesquita Al-Fath.

Es tracta d'un espai cedit per l’Ajuntament a la Generalitat en règim de concessió administrativa, que també acollirà les dependències de la Delegació Territorial de la Generalitat a la Catalunya Central. L'emplaçament serà temporal, ja que està previst que aquestes oficines es traslladin al nou edifici corporatiu de la Generalitat als antics Jutjats de la ciutat, cap al segon semestre del 2026.

La iniciativa de fer aquest pas provisional, mentre no estigui construït el nou complex, neix de la voluntat del Govern d’accelerar la prestació del servei de finestreta única als habitants de les comarques de la Catalunya Central i facilitar-los les seves gestions amb l’administració.

Així, la nova OAC gestionarà qualsevol tràmit relacionat amb els departaments de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda; Interior; Educació; Salut, Territori i Sostenibilitat; Treball, Afers Socials i Famílies, i Empresa i Coneixement.

La Fàbrica del Salt és un edifici catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local i qualificat com a equipament. L’Ajuntament cedirà temporalment la segona planta d’aquest immoble a la Generalitat, en règim de concessió administrativa, durant un període de 6 anys.

L’administració catalana s’encarregarà de la remodelació i adequació de l’espai, per un cost aproximat de 675.000 euros, i l’ocuparà fins a la posada en funcionament del nou edifici corporatiu.

Està ubicada en una zona estratègica al barri de les Escodines, just en el punt on es connecta amb el Barri Antic a través de la passera. Les noves dependències es troben a l’entrada de la ciutat, sobre mateix de l’aparcament del Centre Històric i estan situades just al davant de la futura seu de la Generalitat i a tocar de la plaça Major.

Abans de la cessió de l’espai, es van dur a terme les obres de nous accessos a l’edifici. En concret, es va construir un nucli vertical de comunicacions, format per una escala comunitària i un ascensor, que permet connectar totes les plantes amb dos nous accessos: un a cota de la via de Sant Ignasi i un altre des de la plaça de Salt, amb accés directe a la segona planta, la que ara se cedeix a la Generalitat.

El nou volum té una façana d’obra de maó vist, similar a l’emprat en la construcció de la xemeneia. Aquestes obres van tenir un cost de 280.000 euros, assumides per les dues propietats que se’n beneficien: l’Ajuntament de Manresa i l’Associació Islàmica del Bages.

Les instal·lacions que se cedeixen a la Generalitat són a la segona planta de l’edifici, que havia estat en desús des del tancament de la fàbrica. Tenen una superfície diàfana de 810 m2, en una planta rectangular d’una alçada d’entre 3,50 i 3,90 metres.

Inclouran la Delegació Territorial del Govern (despatx del Delegat o Delegada del Govern, sala de reunions, espai de treball per a 10 persones i magatzem). A més de l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) amb taulell d’atenció i registre ràpid, zona d’espera, sala de reunions, espai d’autoservei, 12 taules d’atenció i espai de treball backoffice per a 7 persones.

Hi haurà també altres espais de treball complementaris i auxiliars: espai per a seguretat, sala d’actes, serveis públics i serveis d’ús restringit per als treballadors, magatzem de neteja i de residus i sala rac (connexions informàtiques i elèctriques).