El ple municipal va aprovar la pròrroga forçosa del contracte en concessió de la recollida de residus sòlids urbans i neteja de la ciutat adjudicada a Fomento de Construcciones y Contratas per un període màxim d'un any.

Això suposa fer possible que Fomento s'encarregui de l'actual servei del dia 1 de maig del 2021 al 30 d'abril del 2022. L'acord aprovat fixa el preu anual màxim amb efectes a 1 de gener en 6.147.000 euros.

L'acord es porta a terme un cop s'ha constatat que el canvi previst del model de recollida de les escombraries a la ciutat trigarà més del previst per les conseqüències derivades de la covid-19, ja que la pandèmia, segons l'Ajuntament, ha fet retardar la redacció dels plecs tècnics per poder posar el nou model a concurs públic com havia previst inicialment.

En el ple del 27 de febrer de l'any passat es va aprovar amb la unanimitat de tots els grups polítics un dictamen per a la implantació del nou model de recollida de residus municipals, que estarà basat en els contenidors intel·ligents i, en el cas del comerç, en el porta a porta. En aquell moment, es va preveure, i així es va comunicar, que el nou model es podria posar en marxa el maig del 2021, just quan s'acabava la concessió actual.