El sindicat USTEC-STES ha convocat per dilluns vinent, 22 de març, a les 17.30 h, una protesta de professors davant els Serveis Territorials d'Educació de la Catalunya Central, ubicats a la carretera de Vic de Manresa. L'acció consistirà en una encartellada i la lectura d'un manifest per reivindicar "el retorn de les condicions retallades del personal dels centres educatius".

Aquesta protesta, que tindrà lloc de forma paral·lela a les seus dels Serveis Territorials de Barcelona, el Baix Llobregat, Maresme-Vallès Oriental. Vallès Occidental, Girona, Tarragona, Lleida i Terres de l'Ebre, exigeix els següents punts:

? Restabliment de l'horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal

d'aplicació al curs 2021/22 com a reivindicació irrenunciable.

? Reducció de les ràtios estructural. Cap tancament de grups a la Pública.

? Formació professional pública i de qualitat. Pels drets laborals i professionals del

professorat d'FP.

? Retorn de condicions retallades:

? conversió dels terços de jornada en mitges jornades

? estabilització personal interí i substitut i pacte d'estabilitat

? retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major

de 55 anys.

? increment del personal de suport educatiu per atendre la diversitat

? recuperació del poder adquisitiu perdut incloent també el retorn al

reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys, de manera retroactiva

? Retirada del Decret de Plantilles (39/2014)

També exigeixen:

? Ràtios per fer front a la pandèmia: 10 a infantil, 15 a la resta de nivells educatius.

Garantir la distància de seguretat i adequar la reducció de ràtios a l'espai.

? Increment de personal docent i personal de suport educatiu. Garantir l'atenció a

la diversitat i les NEE. Preservar la impartició de les especialitats.

? Provisió dels EPI necessaris (mascaretes FFP2).

? Permís retribuït no recuperable per a les treballadores i els treballadors amb

menors al seu càrrec en situació d'espera de resultat de PCR, aïllament o

quarantena.

? Contractació de personal sanitari titulat, com a mínim un per centre.

? Sistemes de ventilació mecànica a tots els centres educatius.