La plaça de Fius i Palà va recuperar, ahir, el quiosc modernista de l'Arpa, un cop finalitzats els treballs de restauració realitzats per millorar-ne l'estat de conservació, força deteriorat per un atac de tèrmits, que havia malmès la base de l'estructura. Per fer la restauració el van treure el novembre passat.

Els treballs, amb un pressupost de 31.172,85 euros (IVA inclòs), han consistit en la restauració de la part superior del quiosc i de tots els elements decoratius. S'ha refet l'estructura interior de fusta i s'han posat els elements necessaris per evitar que l'aigua de la pluja hi penetri. Aquesta part s'ha completat amb la renovació de les parts planes, no decorades, que fan de marc de les finestres i amb l'aplicació d'un tractament protector a tots els elements de fusta.